30-09-2012 | Redakcja

Dyrektor audytu wewnętrznego: opis stanowiska, zakres obowiązków, wynagrodzenie

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę dyrektora audytu wewnętrznego. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia dyrektor audytu wewnętrznego.
 

Przejdź do pełnej listy opisów stanowisk w finansach »


Dyrektor audytu jest najwyższym stanowiskiem w pionie audytu wewnętrznego firmy. Występuje ono praktycznie wyłącznie w dużych firmach, które charakteryzują się dużą złożonością procesów. W niektórych organizacjach dyrektor audytu pełni też funkcję członka zarządu.


Audyt wewnętrzny jest funkcją, która rozwinęła się wraz z rozwojem międzynarodowych korporacji oraz dużych firm. Potrzeba audytu wewnętrznego wynika ze wzrostu złożoności procesów zachodzących w firmach oraz skali ich działalności. Audyt wewnętrzny rozwinął się również w wyniku zwiększonych wymogów dostosowania się do zewnętrznych uregulowań oraz wewnętrznych procedur i polityk.


Audyt wewnętrzny z jednej strony pełni funkcję doradczą dla kadry zarządzającej, z drugiej natomiast poddaje kontroli procesy, za które zarząd jest odpowiedzialny. W związku z tym od pracowników audytu wewnętrznego wymagana jest niezależność oraz obiektywność. Praca w audycie wewnętrznym wymaga zrozumienia: celów organizacji, specyfiki ryzyka biznesowego, operacyjnego oraz finansowego, w którym działa firma, zewnętrznych uregulowań oraz różnych potrzeb reprezentowanych przez akcjonariuszy, zarząd i pracowników.


Zobacz oferty pracy w audycie » Zakres obowiązków

 • ustalanie zakresu rocznego i kilkuletniego planu wykonywania audytów w poszczególnych jednostkach
 • kontrola zgodności wszystkich aspektów działania organizacji w stosunku do uwarunkowań zewnętrznych i procedur wewnętrznych
 • audyt oraz prawidłowa implementacja i kontrola działania systemu kontroli wewnętrznej
 • utrzymanie długoterminowych relacji z klientami wewnętrznymi (kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych)
 • uczestnictwo we wczesnej fazie przekształceń własnościowych (fuzje/przejęcia)
 • polityka zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników w dziale audytu wewnętrznego


Profil


 • około 5-7 lat doświadczenia zawodowego w pracy w audycie wewnętrznym lub zewnętrznym lub na operacyjnym stanowisku kierownika w innym dziale (finansowym, produkcyjnym czy handlowym)
 • wykształcenie wyższe, najlepiej ekonomiczne lub techniczne, dodatkowo cenne są kwalifikacje ACCACIMA lub CIA
 • zaawansowana znajomość standardów rachunkowości, wg których raportuje spółka
 • predyspozycje osobowościowe (dokładność, terminowość, uczciwość, umiejętność pracy w warunkach stresu)
 • predyspozycje merytoryczne (umiejętność analizy, wyciągania wniosków)
 • gotowość do odbywania częstych podróży służbowych
 • znajomość języka angielskiego i języków krajów, w których firma posiada oddziały

Wynagrodzenie


Roczne wynagrodzenie brutto z dodatkami na stanowisku dyrektor audytu w Europie Zachodniej zaczyna się od ok. 90 000 EUR. Wynagrodzenie w Polsce może być niższe o ok. 20% - 30%.

 

Zobacz oferty pracy w audycie » Perspektywy rozwoju


Dyrektor audytu może awansować na stanowisko dyrektora finansowego lub zasiąść z składzie zarządu firmy. Może także zostać dyrektorem operacyjnym, odpowiedzialnym za jeden z obszarów biznesowych. Awans na stanowisko dyrektora finansowego lub dyrektora operacyjnego jest bardziej prawdopodobny, jeżeli dyrektor audytu ukończy studia MBA.Dyrektor audytu w organizacji

 

Przełożeni Podwładni
Prezes Manager ds. audytu
Członek zarządu ds. finansowych Audytor wewnętrzny
Temat pod lupą
Elżbieta Kaproń

Nie chcemy, aby CSR był tylko zestawem pięknych idei

CSR nie jest dziś zbiorem haseł, lecz elementem wartości firmy, realnymi działaniami oraz ważnym kryterium przy wyborze pracodawcy lub partnera w biznesie. O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników oraz organizacji rozmawiamy z Elżbietą Kaproń z Accenture Operations.

Więcej artykułów
Awanse
Paweł Surówka

Paweł Surówka prezesem PZU

Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej powołała z dniem 13 kwietnia 2017 roku Pawła Surówkę na stanowisko prezesa zarządu PZU.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

European Executive Forum

W imieniu organizatora zapraszamy 26 i 27 kwietnia do warszawskiego hotelu Sheraton, gdzie odbędzie się „European Executive Forum”, międzynarodowy kongres o tematyce przywództwa i zarządzania.

Więcej wydarzeń
UE