Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Audytor SOX

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę audytora SOX. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia audytor SOX.
26.06.2023

Audytor SOX to osoba, która przeprowadza audyty kontroli wewnętrznej w ramach aplikacji oraz procedur zgodnie z amerykańską ustawą Sarbanes-Oxley (SOX). Kontroluje i analizuje dane dotyczące funkcjonowania systemów informatycznych i innych aplikacji biznesowych w odniesieniu do zgodności z SarbanesOxley Act.

Audytor SOX przygotowuje i przeprowadza testy samooceny SOX dla wszystkich procesów biznesowych, w tym funkcji IT, i kontroli na poziomie jednostki. Zgłasza wyniki do zarządu, aby można było przeprowadzić korekty, a następnie aktualizuje dokumentację.

Zakres obowiązków

  • planowanie, przeprowadzanie i testowanie kontroli wewnętrznej według ustawy SOX,
  • przygotowywanie instrukcji oraz dokumentacji zgodnie z ustalonym planem audytu,
  • współpraca z zarządem w celu identyfikacji głównych ryzyk w procesach biznesowych,
  • weryfikacja procedur audytu,
  • koncentracja na obszarach narażonych na znaczne ryzyko biznesowe i rekomendowanie rozwiązania w celu zminimalizowania możliwych oszustw lub strat finansowych i poprawy wyników,
  • przeprowadzanie ocen wpływu na wdrożenie systemu,
  • współpraca z audytorami zewnętrznymi,
  • współpraca i komunikacja z różnymi liniami biznesowymi w ramach kontroli wewnętrznej. 

Profil

Kandydat na stanowisko samodzielnego audytora SOX powinien mieć 2-3 lata doświadczenia w kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej jako konsultant lub pracownik wewnętrzny.

Od takiego kandydata wymaga się zazwyczaj wykształcenia wyższego w obszarze finansów, ekonomii bądź audytu. Dodatkowo bardzo mile widziane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami ACCA, CIA, CPA lub CIMA.

Wymagana jest również wysoka komunikatywność, umiejętność współpracy oraz analityczny sposób myślenia. Ważna jest także dyspozycyjność takiej osoby do częstych podróży służbowych.

Perspektywy rozwoju

W zależności od tego, jak rozwinięta jest struktura organizacyjna w firmie, audytor SOX może awansować na starszego audytora. Dodatkowo jeśli taka osoba wykazuje umiejętności zarządzania zespołem, może ubiegać się o stanowisko managera ds. SOX lub managera audytu i kontroli wewnętrznej. Rozwój może także polegać na rozszerzeniu obowiązków o dodatkowe projekty, często międzynarodowe.

Wynagrodzenie

Przeciętna premia na stanowisku audytora SOX oscyluje w granicach 5-15%. 

dolny kwartyl mediana górny kwartyl
11 500 13 500 15 000

Żródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2023.