Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Audytor wewnętrzny

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę audytora wewnętrznego. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia audytor wewnętrzny.
30.09.2012

Audytor wewnętrzny to podstawowe stanowisko w dziale audytu wewnętrznego, którego zadania polegają na uczestnictwie w projektach audytorskich i wykonywaniu prac założonych w planie audytu.

Praca w audycie wymaga zrozumienia celów organizacji, specyfiki ryzyka biznesowego, operacyjnego oraz finansowego, w którym działa firma, zewnętrznych uregulowań oraz różnych potrzeb reprezentowanych przez akcjonariuszy, zarząd i pracowników.

Zakres obowiązków

 • uczestnictwo w projektach audytowych w ramach jednego lub kilku następujących obszarów: audyt finansowy, operacyjny, SOX, systemów i procesów IT,
 • audyt finansowy polega na sprawdzeniu czy sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrzną polityką rachunkowości,
 • audyt operacyjny polega na analizie kluczowych procesów i zasobów w organizacji pod kątem zainstalowanych kontroli wewnętrznych i ewentualnych możliwych ryzyk,
 • audyt SOX to weryfikacja czy jednostka lub firma spełnia kryteria funkcjonowania kontroli wewnętrznych, które zostały narzucone przez ustawę Sarbanes-Oxley Act,
 • audyt IT polega na weryfikacji funkcjonowania procesów i systemów IT pod kątem wystąpienia ryzyk,
 • odpowiedzialność za projekty jednorazowe (np. due dilligence, audyty śledcze),
 • audyt kontroli wewnętrznych zainstalowanych w poszczególnych procesach/systemach w organizacji,
 • uczestnictwo w projektowaniu nowych systemów kontroli wewnętrznej,
 • przygotowywanie raportu z wykonanej pracy wraz z przedstawionymi wnioskami i zaleceniami.

Profil

Karierę w audycie wewnętrznym można realizować, zaczynając ją w trzech miejscach:

 • firmie audytorskiej,
 • dziale audytu wewnętrznego,
 • wybranym innym dziale firmy.

Audytor wewnętrzny jest cenionym samodzielnym specjalistą na rynku pracy, jeżeli posiada min. 2-3 lata doświadczenia, rozumie procesy biznesowe, zna metodologię przeprowadzania audytu oraz posiada kwalifikacje zawodowe lub jest w trakcie ich uzyskiwania (np. ACCACIMA, CIA).

Od audytora wewnętrznego oczekuje się dokładności, terminowości oraz często gotowości do częstych podróży służbowych, również zagranicznych.

Perspektywy rozwoju

Jeżeli audytor wewnętrzny posiada umiejętności zarządzania zespołem oraz wiedzę merytoryczną, może zostać promowany na managera ds. audytu wewnętrznego.

Inne możliwości kontynuowania kariery to specjalista lub kierownik w jednym z działów operacyjnych.

Audytor wewnętrzny może znaleźć zatrudnienie jako kontroler finansowy w mniejszej firmie lub specjalista ds. kontrolingu w dużej firmie. Realizację ścieżki kariery ułatwia zdobycie kwalifikacji zawodowych: ACCACIMA lub CIA. 

Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2021.

Wynagrodzenie

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto audytora wewnętrznego, przy założeniu, że średni udział premii wynosi od 5 do 15 proc. na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2023:

 
  DOLNY KWARTYL MEDIANA GÓRNY KWARTYL
Firma produkcyjna, handlowa, usługowa lub BPO/SSC 14 000  16 000 18 000
Bank lub firma ubezpieczeniowa 12 500 15 500 17 500
Instytucja rządowa lub samorządowa 9 000 10 500 12 000