Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Audytor wewnętrzny

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę audytora wewnętrznego. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia audytor wewnętrzny.
26.06.2023

Audytor wewnętrzny to podstawowe stanowisko w dziale audytu wewnętrznego, którego zadania polegają na uczestnictwie w projektach audytorskich i wykonywaniu prac założonych w planie audytu.

Praca w audycie wymaga zrozumienia celów organizacji, specyfiki ryzyka biznesowego, operacyjnego oraz finansowego, w którym działa firma, zewnętrznych uregulowań oraz różnych potrzeb reprezentowanych przez akcjonariuszy, zarząd i pracowników.

Zakres obowiązków

 • uczestnictwo w projektach audytowych w ramach jednego lub kilku następujących obszarów: audyt finansowy, operacyjny, SOX, systemów i procesów IT,
 • audyt finansowy polega na sprawdzeniu czy sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrzną polityką rachunkowości,
 • audyt operacyjny polega na analizie kluczowych procesów i zasobów w organizacji pod kątem zainstalowanych kontroli wewnętrznych i ewentualnych możliwych ryzyk,
 • audyt SOX to weryfikacja czy jednostka lub firma spełnia kryteria funkcjonowania kontroli wewnętrznych, które zostały narzucone przez ustawę Sarbanes-Oxley Act,
 • audyt IT polega na weryfikacji funkcjonowania procesów i systemów IT pod kątem wystąpienia ryzyk,
 • odpowiedzialność za projekty jednorazowe (np. due dilligence, audyty śledcze),
 • audyt kontroli wewnętrznych zainstalowanych w poszczególnych procesach/systemach w organizacji,
 • uczestnictwo w projektowaniu nowych systemów kontroli wewnętrznej,
 • przygotowywanie raportu z wykonanej pracy wraz z przedstawionymi wnioskami i zaleceniami.

Profil

Karierę w audycie wewnętrznym można realizować, zaczynając ją w trzech miejscach:

 • firmie audytorskiej,
 • dziale audytu wewnętrznego,
 • wybranym innym dziale firmy.

Audytor wewnętrzny jest cenionym samodzielnym specjalistą na rynku pracy, jeżeli posiada min. 2-3 lata doświadczenia, rozumie procesy biznesowe, zna metodologię przeprowadzania audytu oraz posiada kwalifikacje zawodowe lub jest w trakcie ich uzyskiwania (np. ACCACIMA, CIA).

Od audytora wewnętrznego oczekuje się dokładności, terminowości oraz często gotowości do częstych podróży służbowych, również zagranicznych.

Perspektywy rozwoju

Jeżeli audytor wewnętrzny posiada umiejętności zarządzania zespołem oraz wiedzę merytoryczną, może zostać promowany na managera ds. audytu wewnętrznego.

Inne możliwości kontynuowania kariery to specjalista lub kierownik w jednym z działów operacyjnych.

Audytor wewnętrzny może znaleźć zatrudnienie jako kontroler finansowy w mniejszej firmie lub specjalista ds. kontrolingu w dużej firmie. Realizację ścieżki kariery ułatwia zdobycie kwalifikacji zawodowych: ACCACIMA lub CIA. 

Wynagrodzenie

 
  DOLNY KWARTYL MEDIANA GÓRNY KWARTYL
Audytor / starszy audytor wewnętrzny  14 000 zł 18 000 zł 21 000 zł
Lider zespołu w dziale audytu 14 000 zł 16 000 zł 18 000 zł
Starszy konsultant w dziale audytu 13 000 zł 14 000 zł 15 000 zł
Konsultant w dziale audytu 8 500 zł 10 000 zł  11 500 zl

Źródło: Hays Poland Raport Płacowy 2024