Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Manager ds. audytu wewnętrznego

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę managera ds. audytu wewnętrznego. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia manager ds. audytu wewnętrznego.
30.09.2012

Manager ds. audytu wewnętrznego to kierownicze stanowisko odpowiedzialne za ustalanie i wykonywanie planu audytów. Rola ta występuje jedynie w dużych firmach o przychodach przynajmniej kilkuset milionów złotych rocznie oraz grupach kapitałowych działających w więcej niż jednym kraju.

Praca managera ds. audytu to odpowiedzialnośc za minimalizowanie występowania ryzyka wewnętrznego oraz zewnętrznego, które zagraża funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Również w największych firmach, które charakteryzują się dużą złożonością procesów, oraz w bankach, występuje funkcja dyrektora ds. audytu wewnętrznego.

Osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny w organizacji odpowiada najczęściej za wszystkie jego aspekty: finansowy, operacyjny, IT oraz SOX, jeżeli występuje taka potrzeba.

Zakres obowiązków

  • ustalanie zakresu rocznego i kilkuletniego planu wykonywania audytów we wszystkich jednostkach biznesowych/działach firmy,
  • kontrola zgodności wszystkich aspektów działania firmy w stosunku do uwarunkowań zewnętrznych i procedur wewnętrznych,
  • optymalizacja procesów zachodzących w firmie oraz optymalizacja kosztowa,
  • organizacja projektów audytorskich, tj. ustalenie harmonogramu, budżetu i zakresu,
  • audyt, prawidłowa implementacja i monitoring działania systemu kontroli wewnętrznej,
  • utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami wewnętrznymi (kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych),
  • uczestnictwo we wczesnej fazie przekształceń własnościowych (fuzje/przejęcia),
  • polityka zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników w dziale audytu wewnętrznego.

Profil

Manager ds. audytu wewnętrznego posiada z reguły przynajmniej sześcioletnie doświadczenie w firmie audytorskiej lub jako audytor wewnętrzny. Na tym stanowisku wymagana jest praktyczna wiedza z zakresu funkcjonowania wszystkich istotnych procesów biznesowych, wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem oraz oczywiście predyspozycje do zarządzania zespołem. Zdecydowana większość osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach w działach audytu wewnętrznego posiada kwalifikacje zawodowe: najczęściej  ACCA lub CIA czasami biegłego rewidenta.

Perspektywy rozwoju

Manager ds. audytu w przypadku największych firm lub banków może awansować na stanowisko  dyrektora audytu. Alternatywna ścieżka kariery dotyczy kontrolera finansowego, dyrektora finansowego lub dyrektora ds. zarządzania ryzykiem (w przypadku wszystkich trzech stanowisk możliwa jest funkcja członka zarządu). Realizację ścieżki kariery ułatwia zdobycie kwalifikacji zawodowych: ACCA lub CIMA.

Wynagrodzenie

  dolny kwartyl mediana górny kwartyl
Firma produkcyjna, handlowa, usługowa lub BPO/SSC 18 000 zł 20 000 zł 24 000 zł

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2023.