17-06-2013 | Joanna Urbaniak

PMP: kwalifikacja, kursy, zakres wiedzy, egzamin, perspektywy

Certyfikat PMP wraz z certyfikatem PRINCE2 jest najbardziej uznawanym poświadczeniem wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Kwalifikacja stanowi potwierdzenie zarówno posiadania wiedzy, jak i doświadczenia zawodowego w zakresie project management.
 

PMP (Project Management Professional) jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu zarządzania projektami.


Poznaj inne kwalifikacje zawodowe dla finansistów »Dane podstawowe


Kwalifikacja PMP przyznawana jest przez PMI (Project Management Professional), amerykańską organizację zrzeszającą specjalistów w zarządzaniu projektami. Członkowie organizacji PMI są twórcami jednej z najbardziej znanych metodyk zarządzania projektami – PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Organizacja poprzez swoje międzynarodowe przedstawicielstwa działa na terenie ponad 80 państw, w tym w Polsce, a liczba pochodzących z ponad 170 krajów członków organizacji przekroczyła już 230 tysięcy. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej organizacji: www.pmi.org.Zakres wiedzy


Certyfikat PMP przeznaczony jest dla osób posiadających już doświadczenie w zarządzaniu projektami. Aby przystąpić do egzaminy PMP, należy posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej trzyletnie udokumentowane doświadczenie projektowe w ostatnich 6 latach lub średnie wykształcenie i pięcioletnie udokumentowane doświadczenie projektowe w ostatnich 8 latach. Obowiązkowe jest także odbycie co najmniej 35 godzin szkoleń przygotowujących do egzaminu PMP. 


Zobacz oferty pracy w zarządzaniu projektami » 


Zagadnienia: Egzamin PMP sprawdza wiedzę w zakresie:


1. Terminologii PMBOK Guide


2. Grup procesowych zarządzania projektami

2.1. Inicjowanie projektu - 13%

2.2. Planowanie projektu - 24%

2.3. Realizacja - 30%

2.4. Monitorowanie i kontrola projektu - 25%

2.5. Zamykanie projektu - 8%


3. Obszarów wiedzy zarządzania projektami

3.1. Zarządzanie zakresem projektu,

3.2. Zarządzanie czasem w projekcie,

3.3. Zarządzanie kosztami projektu,

3.4. Zarządzanie jakością projektu,

3.5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie,

3.6. Zarządzanie komunikacją w projekcie,

3.7. Zarządzanie ryzykiem projektowym,

3.8. Zarządzanie dostawcami (zamówieniami) w projekcie

3.9. Zarządzanie integracją projektu


4. Ogólnej wiedzy z zakresu zarządzania

 

Czas trwania egzaminu: 4 godziny

Typ: test jednokrotnego wyboru

Objętość: 200 pytań


Egzamin przeprowadzany jest wyłącznie w języku angielskim.


Szkolenia przygotowujące do egzaminu PMP organizowane są przez firmy szkoleniowe, takie jak Ernst & Young czy LondonSAM. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi ok. 4-5 tys. i trwa zazwyczaj 5 dni. Kursy zwykle organizowane są tak, by jego czas trwania obejmował wymagane 35 godzin. Więcej informacji na temat kursów znajduje się na stronach internetowych organizatorów kursów: www.londonsam.pl, www.academyofbusiness.pl.


Do egzaminu można przystępować w  centrach egzaminacyjnych w  ponad 80 krajach. Osoby zainteresowane przystępowaniem do egzaminu w Polsce mogą skorzystać z oferty ośrodka egzaminacyjnego w Warszawie.


Egzaminy odbywają się codziennie. Rozpoczynają się o godzinie 9.00 i kończą o 13.00. Zgłoszeń na egzamin należy dokonywać z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.


Certyfikat PMP jest ważny przez 3 lata. Posiadacze kwalifikacji, w celu jej podtrzymania, muszą dokonać recertyfikacji poprzez zebranie 60 punktów PDU (Professional Development Units) w ramach programu CCR (Continuing Certification Requirements). Punkty można zdobyć poprzez udział w szkoleniach PMI, działalność w ramach organizacji, rozwój profesji czy edukację akademicką.


Zobacz oferty pracy w zarządzaniu projektami » 

 

Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 405$ lub 340€ dla członków organizacji PMI, oraz 555$ lub 465€ dla osób niebędących członkami organizacji. Koszt recertyfikacji to odpowiednio 60$ lub 150$. Do egzaminu można przystąpić maksymalnie trzy razy w ciągu roku. Koszt ponownego przystąpienia do egzaminu wynosi 275$/230€ lub 375$/315€ w zależności od ewentualnego członkostwa w organizacji. Po trzech nieudanych próbach na następny termin należy czekać rok.Perspektywy rozwoju


Kwalifikacja PMP przeznaczona jest dla osób posiadających już doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami, zajmujących takie stanowiska jak: dyrektor lub kierownik programu, kierownik projektu, kierownik zespołu lub członek zespołu projektowego.

Na zdobycie kwalifikacji PMP często decydują się posiadacze kwalifikacji CAPM, w celu uzysania profesjonalnego potwierdzenia zdobytego doświadczenia zawodowego i poszerzenia wiedzy teoretycznej w zakresie zarządzania projektami.


Dowiedz się więcej o kwalifikacji CAPM »


Opracowanie na podstawie Project Management Institute.

Temat pod lupą
Na zdj. Edyta Gałaszewska-Bogusz

W naszej organizacji stawiamy na indywidualność

W XXI wieku, w którym praca coraz częściej wyraża naszą osobowość i odzwierciedla nasze zainteresowania, jak nigdy dotąd o wysokiej jakości miejsca pracy świadczy kultura organizacyjna, różnorodność i poszanowanie indywidualności. O tych wyzwaniach, które dotyczą zarówno pracowników, jak i pracodawców rozmawiamy z Edytą Gałaszewską-Bogusz, Dyrektorem Accenture Operations w Polsce.

Więcej artykułów
Awanse
Maciej Harczuk

Maciej Harczuk w zarządzie Euler Hermes

3 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes SA powołała Macieja Harczuka, Członka Zarządu Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o. oraz CEO spółki Euler Hermes Collections Sp. z o.o., na stanowisko Członka Zarządu.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Jedyne w tym roku szkolenia asesorów konkursu Polish Project Excellence Award 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w jedynych w tym roku warsztatach asesorów oceniających projekty w konkursie na najlepiej zarządzany projekt, organizowanym przez Stowarzyszenie IPMA Polska.

Więcej wydarzeń
UE