30-09-2012 | Joanna Urbaniak

Samodzielny księgowy: opis stanowiska, zakres obowiązków, wynagrodzenie

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę samodzielnego księgowego. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia samodzielny księgowy.
 

Przejdź do pełnej listy opisów stanowisk w finansach »

 

Samodzielny księgowy odpowiedzialny jest za kompleksową obsługę jednego lub większej liczby obszarów księgowości, wśród których znajdują się m.in. środki trwałe, należności, zobowiązania, podatki. Ilość i rodzaj powierzonych obowiązków zależy od wielkości firmy i specyfiki branży, w której działa organizacja.

 

Zobacz oferty pracy w księgowości »


 

Zakres obowiązków

 

  • aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według określonych standardów (np. polska ustawa o rachunkowości, IFRS, US GAAP itp.)
  • dekretowanie i księgowanie dokumentów
  • księgowanie i wyliczenia rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów itp.
  • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
  • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych
  • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami

 

 

Profil

 

Samodzielny księgowy powinien mieć kilkuletnie doświadczenie na stanowisku księgowego lub w firmie audytorskiej oraz posiadać znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego. Od samodzielnego księgowego oczekuje się posiadania certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 
 

Wynagrodzenie

 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku samodzielnego księgowego

 

Wielkość firmy wg przychodu Dolny kw. Mediana Górny kw.
Warszawa      
pow. 500 mln zł 6 500 zł 7 400 zł 8 700 zł
od 200 do 500 mln zł 5 500 zł 6 400 zł 7 400 zł
od 50 do 200 mln zł 4 900 zł 5 900 zł 6 700 zł
do 50 mln zł 4 800 zł 5 400 zł 6 100 zł
Reszta Polski      
pow. 500 mln zł 5 200 zł 6 000 zł 6 900 zł
od 200 do 500 mln zł 4 400 zł 5 300 zł 6 100 zł
od 50 do 200 mln zł  3 800 zł 4 300 zł 5 100 zł
do 50 mln zł 3 400 zł 3 800 zł 4 300 zł
Średni udział premii   3%  

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2015

 

Zobacz oferty pracy dla samodzielnego księgowego »


 

Perspektywy rozwoju

 

Samodzielny księgowy może awansować na stanowisko głównego księgowego lub kontrolera finansowego. Poszczególne obszary księgowości znacznie różnią się od siebie, więc wymagają innego poziomu wiedzy. Zakres obowiązków samodzielnego księgowego, zanim awansuje na stanowisko głównego księgowego, może być stopniowo poszerzany w kierunku obszarów bardziej złożonych. Awans na głównego księgowego jest znacznie łatwiejszy po uzyskaniu certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ukończeniu kursu dla kandydatów na głównych księgowych lub uzyskania kwalifikacji ACCA .


 

Samodzielny księgowy w organizacji

 

 

Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2013.

Temat pod lupą

Kluczowe kompetencje miękkie w finansach

Czym są kompetencje miękkie, tak cenione dziś przez pracodawców? Które są kluczowe na stanowiskach finansowych? Czy można się ich nauczyć? I czy rzeczywiście są tak ważne w pracy?

Więcej artykułów
Awanse

Alexis Lacroix prezesem zarządu Euro Banku

21 lipca 2017 r. decyzją Rady Nadzorczej Euro Banku S.A. i po wcześniejszej akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego Alexis Lacroix został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Euro Banku S.A.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Internet Banking Security 2017

W imieniu organizatora zapraszamy na trzydniowe spotkanie Dyrektorów, Managerów i Ekspertów IT, które odbędzie się w dniach 28–30 sierpnia w Rucianem-Nidzie.

Więcej wydarzeń
UE