Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Audytor to nie znaczy zawsze to samo

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny, audytor SOX oraz IT – co ich odróżnia? Jakie mają perspektywy, ile zarabiają, jakich predyspozycji wymagają? O tym możecie dowiedzieć się z tego artykułu.
Kategoria: Raporty
04.05.2022
Fot. unsplash.com

Audytor to księgowy posiadający uprawnienia do weryfikacji rocznego bilansu firmy dla potrzeb zainteresowanych stron (urząd skarbowy, kontrahenci, akcjonariusze, inwestorzy).

ŹródłoSłownik języka polskiego

Skąd biorą się różnice?

Definicja ze słownika języka polskiego dość ubogo wyjaśnia istotę pracy audytora. W świecie coraz większych wymogów i regulacji prawnych spoglądanie na audytora jako "weryfikującego księgowego" staje się zbyt szerokie.

Jego obowiązki różnią się bowiem nie tylko poziomem doświadczenia i miejscem pracy, ale też specyfikacją, wynikającą z rozszerzającego się zakresu działalności firm i przedsiębiorstw.

Przydatne predyspozycje i background każdego audytora

Kontrolowanie spółek od strony finansowej nie jest łatwe. Przebijanie się przez dziesiątki lub setki dokumentacji nie jest dla każdego – wymaga bowiem takich cech charakteru jak skrupulatność, dokładność, rzetelność i cierpliwość. Należy pamiętać też, że audytorzy to specjaliści, więc wymagane jest tutaj wykształcenie wyższe kierunkowe. Preferowane kierunki to oczywiście finanse i rachunkowość oraz ekonomia, ale prawnicy także nie powinni mieć większego problemu ze znalezieniem pracy w jednej z firm audytorskich.

Wbrew pozorom w zawodzie tym nie pracuje się w pojedynkę, ale jest się częścią zespołu.

W związku z tym posiadanie kompetencji miękkich w tej pracy to zdecydowany plus. Ułatwia pracę i usprawnia kontrolę spółki, ponieważ każdy członek teamu odpowiada z reguły za co innego. By rozpocząć swą przygodę z audytem nie są potrzebne certyfikaty, lecz z czasem mogą być one wymagane, lub być przepustką do rozwoju kariery. Warto zapoznać się z takimi kwalifikacjami, jak: CISA, CISSP, CIA, CISM.

Audytor wewnętrzny

Kto to taki?

Zawód audytora wewnętrznego polega na uczestnictwie w projektach audytorskich i wykonywaniu prac założonych w planie audytu. Praca na tym stanowisku wymaga zrozumienia celów organizacji, specyfiki ryzyka biznesowego, operacyjnego oraz finansowego. Co ważne, audytor wewnętrzny sprawdza i optymalizuje procesy jednostki, w której pracuje, a nie innych przedsiębiorstw.

Zakres obowiązków

 • sprawdzanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrzną polityką rachunkowości
 • analiza kluczowych procesów i zasobów organizacji
 • uczestnictwo w projektowaniu nowych systemów kontroli wewnętrznej
 • odpowiedzialność za projekty due dilligence, audyty śledcze

Perspektywy rozwoju

Jeżeli audytor posiada umiejętności zarządzania zespołem oraz wiedzę merytoryczną, może zostać promowany na managera ds. audytu wewnętrznego. Inne możliwości kontynuowania kariery to specjalista lub kierownik w jednym z działów operacyjnych. Audytor wewnętrzny może znaleźć zatrudnienie jako kontroler finansowy w mniejszej firmie lub jako specjalista ds. kontrolingu w dużej firmie.

Wynagrodzenie

Zarobki audytora wewnętrznego
Typ firmy Dolny kwartyl Mediana Górny kwartyl
firma produkcyjna/handlowa/usługowa/BPO/SSC 11 500 14 000 16 000
bank/ubezpieczyciel 13 000 15 000 16 000
instytucja (samo)rządowa 8 000 9 500 11 000

Przeciętna premia na tym stanowisku to 5% – 15%.

Gdzie może pracować?

W przeciwieństwie do audytora zewnętrznego, audytor wewnętrzny może znaleźć pracę nie tylko w instytucjach finansowych, ale też niefinansowych. Wynika to z faktu, że wszystkie średnie i duże jednostki prowadząc rachunkowość, potrzebują osób do identyfikacji ryzyk, oceny procesów w organizacji oraz rekomendowania działań usprawniających działanie.

Audytor zewnętrzny

Kto to taki?

Konsultant w dziale audytu jako członek zespołu bierze udział w projektach audytowych pod nadzorem starszego konsultanta. Konsultantom posiadającym minimum 2-letnie doświadczenie, powierza się czasem samodzielnie prowadzone projekty.

Zakres obowiązków

 • odpowiedzialność za organizacje projektów dotyczących badania elementów sprawozdania finansowego (np. środki trwałe, zapasy, należności, rezerwy)
 • udział w inwentaryzacji zapasów lub środków trwałych przeprowadzonej przez klienta
 • opisywanie procesów pod kątem identyfikacji kontroli wewnętrznych i rodzajów ryzyka
 • sprawdzanie poprawności rachunkowej

Perspektywy rozwoju

Audytor zewnętrzny po 3 latach może awansować na stanowisko starszego konsultanta.

Niektórzy po 2-3 latach decydują się na zmianę stanowiska na audyt wewnętrzny lub specjalistę ds. kontrolingu.

W przypadku zamiaru pozostania w obszarze audytu zewnętrznego zalecane jest zdobycie uprawnień biegłego rewidenta.

Co robi starszy konsultant?

 • jest odpowiedzialny za planowanie pracy w ramach prowadzonego projektu audytorskiego z uwzględnieniem zakresu badania, identyfikacji rodzajów ryzyka, doboru narzędzi i procedur do badania
 • zarządzanie grupą 1-4 konsultantów
 • codzienny kontakt z klientem
 • przygotowanie wstępnej wersji opinii i raportu z badania, listy korekt oraz listu do zarządu

W przypadku pracy dla jednej z firm wielkiej 4 mediana wynagrodzeń wraz z awansem wzrasta o ok. 35%, a dla pozostałych jednostek o 40%.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie audytora zewnętrznego
  Dolny kwartyl Mediana Górny kwartyl
BIG4 7 000 8 500 9 000
Second Tier 6 500 7 500 8 000

 

Wynagrodzenie starszego audytora zewnętrznego

  Dolny kwartyl Mediana Górny kwartyl
BIG4 10 000 11 500 12 500
Second Tier 9 000 10 500 11 500

Przeciętna premia na tym stanowisku to 5% – 10%.

Gdzie może pracować?

Audytorzy zewnętrzni zatrudnienie znajdują zwykle w jednostkach finansowych. Najbardziej znanymi z nich są firmy z wielkiej czwórki, tj. EY, KPMG, PwC oraz Deloitte. Z reguł praca w tych firmach wiąże się z największym prestiżem i pensją. Pozostałe przedsiębiorstwa zajmujące się badaniem sprawozdań innych spółek to m.in. BDO, grupa PKF, Grant Thornton czy Mazars.

Audytor IT

Kto to taki?

Audytor IT to specjalistyczne stanowisko odpowiedzialne za badanie wewnętrznych systemów informatycznych pod kątem wystąpienia ryzyk oraz wypracowania optymalnych rozwiązań dla dalszego rozwoju procesów biznesowych, takich jak: finanse, zakupy czy logistyka.

Zakres obowiązków

 • przeglądy efektywności wewnętrznych systemów informatycznych (aplikacje, infrastruktura, ochrona danych)
 • ocena ryzyk i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na funkcjonowanie systemów informatycznych zgodnie z wewnętrznymi i zewnętrznymi kryteriami i normami
 • opracowywanie narzędzi wspomagających proces audytu IT
 • proponowanie rozwiązań mających na celu optymalizację i usprawnienie systemów oraz wspomaganie realizacji celów biznesowych

Perspektywy rozwoju

Audytor IT może awansować kolejno na starszego specjalistę i eksperta w lokalnych lub globalnych strukturach przedsiębiorstw. Jeśli osoba na stanowisku audytora IT wykazuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak również kompetencje w zakresie zarządzania zespołem, może w dalszej perspektywie awansować na managera audytu wewnętrznego.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenia audytora IT
  Dolny kwartyl Mediana Górny kwartyl
firma produkcyjna handlowa/usługowa/BPO/SSC 15 500 16 500 19 000
bank/firma ubezpieczeniowa 15 000 16 000 18 000

Przeciętna premia na tym stanowisku to 5% – 15%.

Gdzie może pracować?

Audytor IT może znaleźć pracę w spółkach finansowych, jak i niefinansowych. Mogą być to zarówno banki, ubezpieczyciele i fundusze inwestycyjne, ale także linie lotnicze, spółki logistyczne i komunikacyjne czy chociażby farmaceutyczne – są to wszystkie te podmioty, w których system IT jest ważnym elementem dla prowadzenia biznesu.  

Audytor SOX

Kto to taki?

Audytor SOX to osoba, która przeprowadza audyty kontroli wewnętrznej w ramach aplikacji oraz procedur zgodnie z amerykańską ustawą Sarbanes-Oxley (SOX). Kontroluje i analizuje dane dotyczące funkcjonowania systemów informatycznych i innych aplikacji biznesowych w odniesieniu do zgodności z Sarbanes-Oxley Act. 

Zakres obowiązków

 • planowanie, przeprowadzanie i testowanie kontroli wewnętrznej według ustawy SOX
 • przygotowywanie instrukcji oraz dokumentacji zgodnie z ustalonym planem audytu
 • współpraca z zarządem w celu identyfikacji głównych ryzyk w procesach biznesowych
 • koncentracja na obszarach narażonych na znaczne ryzyko biznesowe i rekomendowanie rozwiązania w celu zminimalizowania możliwych oszustw lub strat finansowych i poprawy wyników

Perspektywy rozwoju

W zależności od tego, jak rozwinięta jest struktura organizacyjna w firmie, audytor SOX może awansować na starszego audytora. Dodatkowo, jeśli taka osoba wykazuje umiejętności zarządzania zespołem, może ubiegać się o stanowisko managera ds. SOX lub managera audytu i kontroli wewnętrznej. 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenia audytora SOX
  Dolny kwartyl Mediana Górny kwartyl
Audytor SOX 10 500 12 500 14 000

Przeciętna premia na tym stanowisku to 5% – 15%.

Gdzie może pracować?

Audytor SOX może znaleźć pracę wszędzie tam, gdzie znajomość ustawy Sarbanes-Oxley jest kluczowa. Mogą to być jednostki finansowe, ale także centra usług wspólnych (SSC) i sektory outsourcingu procesów biznesowych (BPO).  

Źródło: "Salary Survey 2022", Goldman Recruitment, 2022.

Autor: Michał Tuszyński
Młodszy Redaktor Grupa MBE

Ukończył finanse i rachunkowość na SGH z wyróżnieniem, obecnie doktoryzuje się z ekonomii tamże.

Wcześniej autor tekstów i analityk "Parkietu" oraz "Rzeczpospolitej", audytor spółek finansowych i konsultant.

W Grupie MBE jest odpowiedzialny za tworzenie i redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl.

Zobacz również