Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CFE (Certified Fraud Examiner)

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące kwalifikacji zawodowej CFE (Certified Fraud Examiner).
Kategoria: Audyt
11.01.2022

CFE (Certified Fraud Examiner) to międzynarodowa kwalifikacja w zakresie zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych.

Dane podstawowe

Kwalifikacja CFE przyznawana jest przez ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) – Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych. 

Zakres

Aby zostać Biegłym ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE) należy zostać członkiem Stowarzyszenia ACFE, posiadać wyższe wykształcenie (co najmniej licencjat lub jego odpowiednik, dwa lata doświadczenia zawodowego związanego z oszustwami może zastępować jeden rok na uczelni), dostarczyć Centrali ACFE trzy listy rekomendacyjne w języku angielskim, a także zdać egzamin certyfikacyjny.

Egzamin dotyczy następujących kwestii:

  1. Transakcje finansowe i schematy oszustw (Financial Transactions and Fraud Schemes)
  2. Prawo (Law)
  3. Dochodzenie (Investigation)
  4. Zapobieganie oszustwom i odstraszanie (Fraud Prevention and Deterrence)

Czas trwania

Do egzaminu można przygotować się samodzielnie, zakupić materiały oferowane przez AFCE lub zapisać się na kurs stacjonarny (tylko w Stanach Zjednoczonych).

Aby podtrzymać kwalifikację CFE należy uczestniczyć w Programie Ustawicznego Dokształcania (CPE) poprzez branie udziału w warsztatach i szkoleniach czy działalność naukowo-dydaktyczną, a także przestrzegać Kodeksu Etyki Zawodowej CFE.

Perspektywy rozwoju

Certyfikat CFE pojawia się w Ustawie o Finansach Publicznych jako kwalifikacja dająca uprawnienia do pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych. 

Według danych stowarzyszenia, CFE pracują jako: audytorzy, zarządzający ryzykiem nadużyć, prawnicy, kryminolodzy, nauczyciele akademiccy oraz księgowi. Najczęściej znajdują zatrudnienie w agencjach rządowych oraz firmach badających, zapobiegających i zwalczających oszustwa gospodarcze.

Opracowanie na podstawie Association of Certified Fraud Examiners.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć