Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CFP (Certified Financial Planner)

Otrzymanie tytułu Certified Financial Planner wymaga spełnienia warunków zgodnych z zasadą 4E: Education, Examination, Experience oraz Ethics, a chęć jej utrzymania obliguje posiadaczy kwalifikacji do ciągłego poszerzania wiedzy.
Kategoria: Inwestycje
29.12.2013

CFP (Certified Financial Planner) jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu planowania finansowego.

Dane podstawowe

Kwalifikacja CFP przyznawana jest przez Certified Financial Planner Board of Standards na terenie Stanów Zjednoczonych, a także przez kilkanaście innych organizacji związanych ze stowarzyszeniem Financial Planning Standards Board, działających na całym świecie. Uzyskanie certyfikatu CFP obecnie nie jest w Polsce możliwe. Najbliższa siedziba organizacji związanej z FPSB, która przyznaje kwalifikację CFP, znajduje się w Niemczech.

Zakres

Otrzymanie tytułu Certified Financial Planner wymaga spełnienia warunków zgodnych z zasadą 4E:

1. Education

Wymagane jest posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie co najmniej licencjackim. Nie jest to jednak warunek przystąpienia do egzaminu. Istnieje możliwość zdania egzaminu przed ukończeniem studiów, a następnie, po uzyskaniu dyplomu, ubiegania się o tytuł CFP.

2. Examination

Egzamin trwa aż 10 godzin, w związku z czym został podzielony na trzy sesje. Pierwsza część trwa cztery godziny i odbywa się w piątkowe popołudnie, natomiast części druga i trzecia trwają trzy godziny i odbywają się w soboty.

Zakres tematyczny, którego znajomość wymagana jest podczas egzaminu podzielona została na 8 działów:

  1. Establishing and Defining the Client-Planner Relationship;
  2. Gathering Information Necessary to Fulfill the Engagement;
  3. Analyzing and Evaluating the Client’s Current Financial Status; 
  4. Developing the Recommendation(s); 
  5. Communicating the Recommendation(s); 
  6. Implementing the Recommendation(s); 
  7. Monitoring the Recommendation(s); 
  8. Practicing within Professional and Regulatory Standards. 

3. Experience

Aby móc ubiegać się o tytuł Certified Financial Planner wymagane są co najmniej trzy lata doświadczenia w zakresie planowania finansowego, które można zdobyć zarówno poprzez bezpośrednią pracę w branży, jak i nauczanie.

4. Ethics

Posiadacze kwalifikacji CFP zobowiązani są do przestrzegania kodeksu etyki zawodowej CFP, a także znajomości zawartych w nim zasad i procedur. Kandydaci do tytułu CFP przed przystąpieniem do egzaminu wypełniają aplikację, w której zobligowani są do ujawnienia ewentualnego udziału we wszelkich sprawach karnych, bankructw firm, w których pracowali,  a także skarg klientów na ich działania w czasie pracy. Złożone aplikacje oceniane są przez członków organizacji Certified Financial Planner Board of Standards, którzy decydują o zapisaniu kandydata na listę osób egzaminowanych lub skreśleniu go z listy potencjalnych zainteresowanych.

Egzaminy organizowane są trzy razy w roku. Koszt przystąpienia to 595$, a średnia zdawalność wynosi ok. 62%.

Aby zachować uzyskany tytuł CFP należy co dwa lata uczestniczyć w 30-godzinnym kursie, a także wnosić na konto organizacji roczną opłatę w wysokości 325 dolarów.

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacja CFP jest jedną z nielicznych kwalifikacji międzynarodowych w zakresie planowania finansowego. Dobrze rozpoznawalna w Stanach Zjednoczonych, staje się coraz popularniejsza także w krajach europejskich. Certyfikowani planerzy finansowi posiadają silniejszą pozycję na rynku pracy, co sprawia, że mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie niż planerzy nieposiadający tytułu potwierdzającego posiadaną przez nich wiedzę i znajomość międzynarodowych standardów.

Opracowanie na podstawie Certified Financial Planner Board.