Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Europejski Certyfikat Bankowca

Uznawanie kwalifikacji zdobywanych w Polsce na rynku europejskim wymaga ujednolicenia standardów nauczania. W bankowości służyć ma temu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Na skorzystanie z takiej możliwości zdecydowało się już kilka tysięcy Polaków.
Kategoria: Finanse/Bankowość
29.05.2013

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E to Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, zmodyfikowany przez European Banking and Financial Services Trainning Association (EBTN) w 2016 r.

Zaktualizowano wymogi egzaminacyjne w formie efektów uczenia się oraz dostosowano certyfikację do Standardu z Potrójnym E (Triple E Standard), który jest standardem jakościowym dla profesjonalnych kwalifikacji zawodowych w europejskim sektorze finansowym. Triple E European Foundation Certificate in Banking (Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E) jest pierwszą kwalifikacją, która uzyskała ten standard.

W Polsce członkiem EBTN jest Warszawski Instytut Bankowości jako szkoła akredytowana  w systemie EFCB.  Podczas przeprowadzanego egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną ZBP, przedstawiciel WIB potwierdza ważność egzaminu w europejskim systemie EFCB.Do końca 2016 r. egzaminy ECB w Polsce zdało 4755 osób.

Dane podstawowe

Zdanie egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E jest jednym z wymogów uzyskania stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Egzamin ECB EFCB 3E weryfikuje wiedzę i część umiejętności pracownika (pozostałe umiejętności oraz postawy, które trudne są do oceny na podstawie egzaminu, oceniane są przez pracodawcę).

Dowiedz się więcej na temat tytułu DPB (Dyplomowany Pracownik Bankowy)

Zakres

Na podstawie egzaminu weryfikowana jest wiedza i umiejętności – znajomość faktów, zasad, procesów i pojęć podstawowych w dziedzinie bankowości i finansów.

Wymogi na podstawie „Efektów uczenia się ECB EFCB 3E”

Wymogi na podstawie „Efektów uczenia się ECB EFCB 3E” podzielono na moduły, w ramach których wyszczególniono wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Moduł 1: System monetarny i finansowy UE (13%):

 1. Wyjaśnić gospodarczą i finansową strukturę Unii Europejskiej (wiedza);

 2. Opisać politykę monetarną w Unii Europejskiej (wiedza);

 3. Omówić europejską ramę regulacyjną oraz jej wpływ na system bankowy (wiedza).

Moduł 2: Klienci, produkty i usługi banku (60%):

 1. Zdefiniować i wyjaśnić specyfikę głównych segmentów klientów i ich potrzeby finansowe (wiedza);

 2. Zanalizować produkty i usługi bankowe pod kątem potrzeb klientów oraz opisać kanały dystrybucji dostępne dla klientów (umiejętność, wiedza);

 3. Dopasować odpowiednie produkty i usług bankowe do potrzeb klienta (umiejętność);

 4. Zidentyfikować podejrzane czynności i transakcje, a także podjąć odpowiednie działania zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w banku (wiedza, umiejętność);

 5. Wziąć odpowiedzialność za postępowanie etyczne, zgodne z wymaganiami (compliance) oraz nastawione na jakość, w ramach swoich zadań zawodowych, pracując samodzielnie lub jako członek zespołu (kompetencja).

Moduł 3: Ryzyko i compliance (27%):

 1. Zidentyfikować najważniejsze ryzyka, zasady i procesy zarządzania ryzykiem oraz objaśnić swoją rolę w tym procesie (wiedza);

 2. Wyjaśnić proces kredytowy, z uwzględnieniem zasad, którymi kieruje się biznes i ryzyko;

 3. Zdefiniować funkcję zgodności (compliance) w banku i działać przestrzegając zasad i procedur obowiązujących w banku (wiedza, umiejętność);

 4. Opisać główne mechanizmy audytu wewnętrznego i kontroli oraz wyjaśnić swoje obowiązki wynikające z funkcjonowania system audytu wewnętrznego i kontroli w banku (wiedza).

Informacje dodatkowe

Do egzaminu  można przygotowywać się samodzielnie  w trybie eksternistycznym lub skorzystać z oferty szkolenia czy kursu przygotowującego w jednej z Instytucji – Uczestnika Systemu Standardów (np. szkoła bankowa, uczelnia wyższa, inna instytucja szkoleniowa). Egzamin może zostać przeprowadzony na zamówienie zainteresowanej instytucji finansowej na terenie całego kraju dla grupy swoich pracowników (po szkoleniu lub eksternistycznie).

Zgłoszenia na egzamin i kwestie organizacyjne, w tym opłaty egzaminacyjne od uczestników, prowadzą osoby kontaktowe z ramienia poszczególnych Szkół. Szczegóły w powyższym terminarzu egzaminów. Dla zainteresowanego banku, innej instytucji finansowej czy studentów/absolwentów uczelni wyższych jest możliwość przeprowadzenia egzaminu ECB EFCB 3E w dogodnym miejscu na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu na stronie Związku Banków Polskich

Więcej informacji o EFCB 3E: www.efcb.eu

O European Banking & Financial Services Training Association (EBTN) przeczytasz na www.ebtn-association.eu 

Perspektywy rozwoju

Europejski Certyfikat Bankowca nie tylko uatrakcyjnia własną pozycję zawodową , ale przede wszystkim ułatwia znalezienie pracy w bankowości we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Posiadacze certyfikatu ECB EFCB najczęściej pracują w bankach oraz instytucjach finansowych jako doradcy, specjaliści, a także członkowie kadry kierowniczej.

Opracowanie na podstawie Związku Banków Polskich.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć