Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące kwalifikacji zawodowej Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E.
Kategoria: Finanse/Bankowość
11.01.2022

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E to Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, zmodyfikowany przez European Banking and Financial Services Trainning Association (EBTN) w 2016 r.

Zaktualizowano wymogi egzaminacyjne w formie efektów uczenia się oraz dostosowano certyfikację do Standardu z Potrójnym E (Triple E Standard), który jest standardem jakościowym dla profesjonalnych kwalifikacji zawodowych w europejskim sektorze finansowym. Triple E European Foundation Certificate in Banking (Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E) jest pierwszą kwalifikacją, która uzyskała ten standard.

W Polsce członkiem EBTN jest Warszawski Instytut Bankowości jako szkoła akredytowana w systemie EFCB.

Podczas przeprowadzanego egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną ZBP, przedstawiciel WIB potwierdza ważność egzaminu w europejskim systemie EFCB.

Dane podstawowe

Zdanie egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E jest jednym z wymogów uzyskania stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Egzamin ECB EFCB 3E weryfikuje wiedzę i część umiejętności pracownika (pozostałe umiejętności oraz postawy, które trudne są do oceny na podstawie egzaminu, oceniane są przez pracodawcę).

Dowiedz się więcej na temat tytułu DPB (Dyplomowany Pracownik Bankowy)

Zakres

Na podstawie egzaminu weryfikowana jest wiedza i umiejętności – znajomość faktów, zasad, procesów i pojęć podstawowych w dziedzinie bankowości i finansów.

Wymogi na podstawie „Efektów uczenia się ECB EFCB 3E”

Wymogi na podstawie „Efektów uczenia się ECB EFCB 3E” podzielono na moduły, w ramach których wyszczególniono wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Zakres tematyczny

MODUŁ 1: SYSTEM MONETARNY I FINANSOWY UE – 13%

 • Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej – 4%
 • Polityka monetarna w UE – 4%
 • System finansowy w UE i Unia Bankowa – 5%

MODUŁ 2: KLIENCI, PRODUKTY I USŁUGI BANKU – 60%

 • Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów – 6%
 • Produkty i usługi – 8%
 • Klienci detaliczni – 12%
 • Klienci zamożni – 6%
 • Klienci MSP – 12%
 • Klienci korporacyjni – 10%
 • Etyka – 6%

MODUŁ 3: RYZYKO I COMPLIANCE – 27%

 • Ryzyko kredytowe – 8%
 • Ryzyko płynności – 5%
 • Ryzyko rynkowe – 2%
 • Ryzyko operacyjne – 4%
 • Inne ryzyka – 1%
 • Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli – 6%
 • Analiza rentowności – 1%

Źródło: Sekretariat Systemu Standardów, Związek Banków Polskich.

Informacje dodatkowe

Do egzaminu  można przygotowywać się samodzielnie, w trybie eksternistycznym lub skorzystać z oferty szkolenia czy kursu przygotowującego w jednej z Instytucji – Uczestnika Systemu Standardów (np. szkoła bankowa, uczelnia wyższa, inna instytucja szkoleniowa). Egzamin może zostać przeprowadzony na zamówienie zainteresowanej instytucji finansowej na terenie całego kraju dla grupy swoich pracowników (po szkoleniu lub eksternistycznie).

Zgłoszenia na egzamin i kwestie organizacyjne, w tym opłaty egzaminacyjne od uczestników, prowadzą osoby kontaktowe z ramienia poszczególnych Szkół. Szczegóły w powyższym terminarzu egzaminów. Dla zainteresowanego banku, innej instytucji finansowej czy studentów/absolwentów uczelni wyższych jest możliwość przeprowadzenia egzaminu ECB EFCB 3E w dogodnym miejscu na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu na stronie Związku Banków Polskich

Więcej informacji o EFCB 3E: www.efcb.eu

Perspektywy rozwoju

Europejski Certyfikat Bankowca nie tylko uatrakcyjnia własną pozycję zawodową, ale przede wszystkim ułatwia znalezienie pracy w bankowości we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Posiadacze certyfikatu ECB EFCB najczęściej pracują w bankach oraz instytucjach finansowych jako doradcy, specjaliści, a także członkowie kadry kierowniczej.

Opracowanie na podstawie Związku Banków Polskich.