Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Makler

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej maklera: kursy, zarobki, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacji maklera.
Kategoria: Inwestycje
23.08.2012

Makler to osoba, która pośredniczy w zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży towarów, usług i papierów wartościowych. Makler pracujący na Giełdzie Papierów Wartościowych realizuje zlecenia swojego biura. Makler zatrudniony w biurze maklerskim przyjmuje od klienta zlecenia, sprawdza czy klient ma zabezpieczone odpowiednie środki i informuje go o aktualnym stanie rachunku oraz zawartych transakcjach. Za swoją działalność pobiera prowizję, a do wykonywania zawodu potrzebuje certyfikatu, przyznawanego na podstawie zdanego egzaminu maklerskiego, który jest przeprowadzany przez Komisję Nadzoru Finansowego. W zależności od ilości chętnych egzamin odbywa się raz lub dwa razy w roku. Jego termin jest podawany przynajmniej 90 dni wcześniej. Opłata za przystąpienie wynosi 500 złotych za egzamin zwykły i 150 złotych za egzamin uzupełniający.

Zakres

Egzamin maklerski wymaga od kandydatów umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych oraz wiedzy z zakresu regulacji prawnych. Kandydat na maklera musi posiadać minimum średnie wykształcenie (preferowane jest wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu bankowości i finansów), musi też wykazywać się znajomością przynajmniej jednego języka obcego, a także nie figurować w rejestrze skazanych. Praca na stanowisku maklera wymaga też specyficznych cech osobowości – dużej odporności na stres, spostrzegawczości, dobrego refleksu, podzielności uwagi, opanowania, zdyscyplinowania, zdolności analitycznego myślenia i umiejętności pracy w grupie.

Egzamin maklerski jest zamkniętym testem z czterema wariantami do wyboru, z czego tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Punktacja wygląda następująco:

  • Dobra odpowiedź – dwa punkty;
  • Brak odpowiedzi – zero punktów;
  • Zła odpowiedź – minus jeden punkt.

Egzamin składa się z dwóch części:

  • Matematyczna – matematyka finansowa, wycena instrumentów pochodnych i udziałowych, wycena przedsiębiorstw, techniki notowań giełdowych;
  • Wiedza prawnicza – stan prawny obowiązujący na miesiąc przed terminem odbycia się egzaminu (24 ustawy prawne).

Czas trwania

Istnieją instytucje, które przygotowują do egzaminów organizowanych przez KNF. Koszt kursu przygotowującego do egzaminu maklerskiego to ok. 2000-2500 zł. Jego celem jest przygotowanie uczestników do egzaminu maklerskiego poprzez zapoznanie ich z techniką efektywnego czytania ustaw oraz szczegółowymi wymogami egzaminu (w oparciu o doświadczenia z lat poprzednich).

Perspektywy rozwoju

Makler pracuje głównie w biurze, w ustalonych godzinach, jednak rozliczany jest z wykonanych zadań, do których należą:

  • sporządzanie dokumentacji do emisji akcji/obligacji;
  • opracowywanie analiz finansowych przedsiębiorstw;
  • sporządzanie wycen przedsiębiorstw;
  • współpraca z klientami korporacyjnymi.

Początkujący makler z licencją zarabia około 2 tys. zł miesięcznie. Pensja jednak z reguły szybko wzrasta dwukrotnie (nie licząc premii od wypracowanych zysków). Doświadczony makler może więc zarabiać nawet ponad 10 tys. zł miesięcznie. W tym zawodzie popularne są premie.