Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Makler papierów wartościowych

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące kwalifikacji zawodowej na maklera papierów wartościowych.
Kategoria: Inwestycje
21.12.2021

Makler to osoba, która pośredniczy w zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży towarów, usług i papierów wartościowych. Makler pracujący na Giełdzie Papierów Wartościowych realizuje zlecenia swojego biura. Makler zatrudniony w biurze maklerskim przyjmuje od klienta zlecenia, sprawdza czy klient ma zabezpieczone odpowiednie środki i informuje go o aktualnym stanie rachunku oraz zawartych transakcjach. Za swoją działalność pobiera prowizję, a do wykonywania zawodu potrzebuje certyfikatu, przyznawanego na podstawie zdanego egzaminu maklerskiego, który jest przeprowadzany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Termin egzaminu jest podawany przynajmniej 90 dni wcześniej. Opłata za przystąpienie wynosi 500 złotych za egzamin zwykły i 150 złotych za egzamin uzupełniający.

Zakres

Egzamin maklerski wymaga od kandydatów umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych oraz wiedzy z zakresu regulacji prawnych. Kandydat na maklera musi posiadać minimum średnie wykształcenie (preferowane jest wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu bankowości i finansów), musi też wykazywać się znajomością przynajmniej jednego języka obcego, a także nie figurować w rejestrze skazanych. Praca na stanowisku maklera wymaga też specyficznych cech osobowości – dużej odporności na stres, spostrzegawczości, dobrego refleksu, podzielności uwagi, opanowania, zdyscyplinowania, zdolności analitycznego myślenia i umiejętności pracy w grupie.

Perspektywy rozwoju

Makler pracuje głównie w biurze, w ustalonych godzinach, jednak rozliczany jest z wykonanych zadań, do których należą:

  • sporządzanie dokumentacji do emisji akcji/obligacji;
  • opracowywanie analiz finansowych przedsiębiorstw;
  • sporządzanie wycen przedsiębiorstw;
  • współpraca z klientami korporacyjnymi.

Opracowane na podstawie knf.gov.pl