Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Agent firmy inwestycyjnej

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę agenta firmy inwestycyjnej. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.

Agent firmy inwestycyjnej może przyjmować od klientów zlecenia na kupno i sprzedaż papierów wartościowych oraz przekazywać je do biura maklerskiego. Jest to zawód regulowany, będący odmianą działalności brokerskiej. Po uzyskaniu wpisu na listę agentów firmy inwestycyjnej (prowadzona przez KNF), agent może podpisać umowę z jednym z biur maklerskich (na wyłączność). Agent firmy inwestycyjnej doradza także klientom w zakresie usług współpracującego z nim biura.

Zakres obowiązków

  • zawieranie z klientami umów o świadczenie usług przez firmę inwestycyjną 
  • przyjmowanie zleceń na usługi reprezentowanej firmy inwestycyjnej
  • udzielanie porad dotyczących usług i produktów oferowanych przez reprezentowaną firmę inwestycyjną
  • aktywne pozyskiwanie klientów firmy inwestycyjnej i opieka nad kluczowymi klientami 

Profil

Aby pracować jako agent firmy inwestycyjnej trzeba być wpisanym na listę osób uprawnionych do wykonywania tego zawodu, prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego. W tym celu należy zdać egzamin dotyczący rynku kapitałowego i prawa oraz zawierający elementy matematyki. Z egzaminu zwolnione są osoby, które mają uprawnienia maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego. Do ewidencji agentów firm inwestycyjnych były na dzień 31 grudnia 2013 roku wpisane 164 osoby.

Perspektywy rozwoju

Agenci firm inwestycyjnych mogą kierować się w stronę profesji maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego, o ile wcześniej nie uzyskali już uprawnień do tego rodzaju pracy - pracę AFI wykonują czasem maklerzy, którzy zmieniają pracę etatową na działalność na własny rachunek. Doświadczenie w pracy jako AFI może być punktem wyjścia do obejmowania w przyszłości takich stanowisk jak zarządzający funduszami czy szef departamentu inwestycyjnego.

Agent firmy inwestycyjnej działa na własny rachunek. Nie ma przełożonych ani podwładnych.