Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Dyrektor ds. fuzji i przejęć (M&A)

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę dyrektora ds. fuzji i przejęć (M&A). Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia dyrektor ds. fuzji i przejęć (M&A).
Branża: Bankowość
01.04.2020

Głównym zadaniem dyrektora ds. fuzji i przejęć (M&A Director) jest pełnienie nadzoru nad pracą zespołu realizującego wiodące transakcje.

Bardzo często dyrektor ds. fuzji i przejęć bezpośrednio odpowiada za pozyskiwanie klientów oraz utrzymywanie długotrwałych relacji biznesowych z klientami i inwestorami. Obowiązki dyrektora ds. fuzji i przejęć obejmują cały cykl fuzji i przejęć z silnym połączeniem aspektów operacyjnych i strategicznych. Jako lider oddziału odpowiada za budowanie ekspertyzy swojego zespołu, jak i zapewnienie najwyższej jakości realizacji projektów.

Zakres obowiązków

  • udział w formułowaniu strategii i celów w obszarze M&A,
  • współpraca z najwyższą kadrą managerską na szczeblu lokalnym i/lub globalnym w zakresie poszukiwania i analizy pomysłów i inicjatyw biznesowych w zakresie obecnej działalności,
  • aktywne kreowanie i pozyskiwanie nowych projektów z obszarów M&A (budowanie sieci kontaktów, pozyskiwanie nowych klientów i projektów),
  • koordynacja codziennych czynności na każdym etapie procesu transakcyjnego (zarządzanie projektami i transakcjami),
  • współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi doradcami (butiki inwestycyjne, dostawcy usługi due diligence, kancelarie prawne),
  • współpraca z partnerami zewnętrznymi, w tym instytucjami finansującymi (m.in. fundusze private equity, banki),
  • nadzór merytoryczny w zakresie prowadzonych analiz i wydawanie rekomendacji,
  • rozwój modeli analitycznych służących do pomiaru wykonania inwestycji i tolerancji ryzyka,
  • zarządzanie zespołem analityków, rekrutacja i rozwój kadry. 

Profil

Od kandydatów na stanowisko dyrektor ds. fuzji i przejęć wymagane jest co najmniej kilkuletnie doświadczenie w roli menedżerskiej zdobyte w kierowaniu zespołami realizującymi transakcje w obszarze fuzji i przejęć. Ponadto bardzo ważnym aspektem są umiejętności sprzedażowe związane z pozyskiwaniem nowych projektów w celu realizacji wyznaczonych celów budżetowych.

Perspektywy rozwoju

Perspektywa rozwoju kariery dyrektora ds. fuzji i przejęć jest mocno związana z poziomem realizacji wyników sprzedażowych i jakościowych.

Kolejnym krokiem w rozwoju kariery zawodowej może być rola partnera lub przejście na stronę biznesową (klient/ inwestor) w obszary zarządzania rozwojem biznesu, kreowania strategii czy też zarządzania inwestycjami

Wynagrodzenie

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku dyrektora ds. fuzji i przejęć (M&A Director) wynosi średnio:

dolny kwartyl mediana górny kwartyl
19 000 25 000 35 000

Przeciętna premia na stanowisku dyrektor ds. fuzji i przejęć (M&A Director) wynosi od 15% do 50%. 

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2021.