Temat tygodnia
Wywiad z Wojciechem Ruśkiewiczem, Managerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Dyrektor ds. fuzji i przejęć (M&A)

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę dyrektora ds. fuzji i przejęć (M&A). Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia dyrektor ds. fuzji i przejęć (M&A).
Branża: Bankowość
01.04.2020

Głównym zadaniem dyrektora ds. fuzji i przejęć (M&A Director) jest pełnienie nadzoru nad pracą zespołu realizującego wiodące transakcje.

Bardzo często dyrektor ds. fuzji i przejęć bezpośrednio odpowiada za pozyskiwanie klientów oraz utrzymywanie długotrwałych relacji biznesowych z klientami i inwestorami. Obowiązki dyrektora ds. fuzji i przejęć obejmują cały cykl fuzji i przejęć z silnym połączeniem aspektów operacyjnych i strategicznych. Jako lider oddziału odpowiada za budowanie ekspertyzy swojego zespołu, jak i zapewnienie najwyższej jakości realizacji projektów.

Zakres obowiązków

  • udział w formułowaniu strategii i celów w obszarze M&A,
  • współpraca z najwyższą kadrą managerską na szczeblu lokalnym i/lub globalnym w zakresie poszukiwania i analizy pomysłów i inicjatyw biznesowych w zakresie obecnej działalności,
  • aktywne kreowanie i pozyskiwanie nowych projektów z obszarów M&A (budowanie sieci kontaktów, pozyskiwanie nowych klientów i projektów),
  • koordynacja codziennych czynności na każdym etapie procesu transakcyjnego (zarządzanie projektami i transakcjami),
  • współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi doradcami (butiki inwestycyjne, dostawcy usługi due diligence, kancelarie prawne),
  • współpraca z partnerami zewnętrznymi, w tym instytucjami finansującymi (m.in. fundusze private equity, banki),
  • nadzór merytoryczny w zakresie prowadzonych analiz i wydawanie rekomendacji,
  • rozwój modeli analitycznych służących do pomiaru wykonania inwestycji i tolerancji ryzyka,
  • zarządzanie zespołem analityków, rekrutacja i rozwój kadry. 

Profil

Od kandydatów na stanowisko dyrektor ds. fuzji i przejęć wymagane jest co najmniej kilkuletnie doświadczenie w roli menedżerskiej zdobyte w kierowaniu zespołami realizującymi transakcje w obszarze fuzji i przejęć. Ponadto bardzo ważnym aspektem są umiejętności sprzedażowe związane z pozyskiwaniem nowych projektów w celu realizacji wyznaczonych celów budżetowych.

Perspektywy rozwoju

Perspektywa rozwoju kariery dyrektora ds. fuzji i przejęć jest mocno związana z poziomem realizacji wyników sprzedażowych i jakościowych.

Kolejnym krokiem w rozwoju kariery zawodowej może być rola partnera lub przejście na stronę biznesową (klient/ inwestor) w obszary zarządzania rozwojem biznesu, kreowania strategii czy też zarządzania inwestycjami

Wynagrodzenie

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku dyrektora ds. fuzji i przejęć (M&A Director) wynosi średnio:

typ organizacji dolny kwartyl mediana górny kwartyl
bankowość korporacyjna 19 000 25 000 35 000
bankowość detaliczna 20 000 26 000 34 000
BIG4 19 000 25 000 35 000

Przeciętna premia na stanowisku dyrektor ds. fuzji i przejęć (M&A Director) wynosi od 15% do 50%. 

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2020