Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Kierownik zespołu analiz kredytowych

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę kierownika zespołu analiz kredytowych. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia kierownik zespołu analiz kredytowych.
03.07.2013

Kierownik zespołu analiz kredytowych w bankowości detalicznej koordynuje pracę analityków w centrali banku lub analityków pracujących w oddziałach. Osoba na tym stanowisku odpowiada za przestrzeganie procedur wewnętrznych związanych z wydawanymi decyzjami kredytowymi przez zespół w ramach przyznanych kompetencji.

Zakres obowiązków

  • kierowanie pracą zespołu analityków, wyznaczanie celów i kontrola ich realizacji,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przestrzeganiem regulaminów, procedur i instrukcji przez zespół,
  • weryfikacja przygotowywanych projektów umów oraz towarzyszącej dokumentacji kredytowej,
  • monitorowanie ryzyka portfela kredytowego,
  • podejmowanie decyzji kredytowych w ramach przyznanego pełnomocnictwa,
  • w przypadku niestandardowych sytuacji decydowanie o odstępstwach od ogólnie przyjętych zasad oceny kredytowej,
  • odpowiedzialność za sprawozdawczość kredytową prowadzoną przez zespół,
  • odpowiedzialność za rekrutację, rozwój, szkolenie, ocenę i motywowanie zespołu analityków,
  • kontrola nad powierzonymi procesami oraz ich ciągłe doskonalenie,
  • współpracowanie z departamentami sprzedaży, compliance i zarządzania produktem w zakresie oceny ryzyka kredytowego. 

Profil

Od kandydata na stanowisko kierownika zespołu analiz kredytowych wymagane jest kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku analityka kredytowego. Kierownik zespołu powinien posiadać umiejętność zarządzania i motywowania podległych pracowników oraz wiedzę z zakresu procedur związanych z podejmowaniem decyzji kredytowych w banku detalicznym.

Perspektywy rozwoju

Naturalną ścieżką kariery dla kierownika zespołu analiz kredytowych jest stanowisko dyrektorskie w departamencie ryzyka bankowości detalicznej. Inne możliwości kontynuowania kariery to manager produktu, dyrektor oddziału banku detalicznego lub stanowisko kierownicze w bankowym middle office. Alternatywną ścieżką rozwoju zawodowego dla kierownika jest kontynuowanie kariery poza sektorem bankowości na stanowisku kierowniczym związanym z analizą kredytową.