Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Transition Manager

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę Transition Managera. Poznaj zakres obowiązków i profil osoby pracującej na tym stanowisku.
Branża: BPO/SSC
26.03.2021

Transition Manager to osoba stojąca na czele zespołu kierującego przenoszeniem procesów w BPO/SSC, która bierze aktywny udział we wdrażaniu zmiany w firmie, stosując narzędzia z obszaru zarządzania projektem i angażowania ludzi oraz analizy statystycznej procesu. Jej rola wykracza poza przeprowadzenie organizacji przez proces transferu wiedzy, systemów i operacji - Transition Manager dba również o wartość dodaną wynikającą z projektu.  

Transition Manager jest odpowiedzialny za tranzycję (migrację) całego procesu od początku do końca. Zakres jego obowiązków obejmuje między innymi: planowanie, sprawy budżetowe, monitorowanie przebiegu migracji, rozwiązywanie problemów i raportowanie. 

Funkcja Transition Managera łączy pracę w międzynarodowym, międzykulturowym środowisku oraz elementy zarządzania zespołem i zarządzania projektem

 Akcja relokacja. Najlepsze miasta dla specjalistów i managerów 

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków Transition Managera może obejmować:

  • Poprowadzenie wstępnej oceny procesów,
  • Zarządzanie projektami migracyjnymi,
  • Zapewnienie zgodności harmonogramów i zasobów w celu zapewnienia odpowiedniej dokumentacji lokalnych procesów,
  • Koordynowanie działań i zadań między członkami zespołu projektowego, innymi działami wewnętrznymi i organizacjami klientów lub dostawców / podwykonawców w zależności od potrzeb, aby osiągnąć cele projektu i zapewnić terminowość realizacji projektu,
  • Dzielenie się wiedzą i wnioskami z innymi zespołami i członkami zespołu projektowego,
  • Aktywną identyfikację ryzyka i eskalację w razie potrzeby,
  • Ułatwianie regularnych spotkań ze wszystkimi interesariuszami w celu zebrania statusu i omówienia problemów związanych z projektem,
  • Tworzenie raportów i prezentacji dla kierownictwa,
  • Zarządzanie relacjami z interesariuszami na rynkach lokalnych.

Profil

By zostać Transition Managerem, niezbędne jest wcześniejsze doświadczenie na stanowisku Project Manager.

Transition Manager powinien wykazywać się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami analitycznymi oraz komunikacyjnymi oraz bogatą wiedzą operacyjną z obszaru procesów biznesowych. Na tym stanowisku ceni się również skrupulatność, terminowość oraz umiejętność zarządzania czasem.