Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Portfel inwestycyjny

W poniższym artykule wyjaśniamy, co oznacza pojęcie portfela inwestycyjnego w finansach.
26.06.2018
Dowiedz się, w jaki sposób budować portfel inwestycyjny.

Portfel inwestycyjny to zbiór finansowych i realnych aktywów inwestora, będących formą lokowania majątku. 

Portfel inwestycyjny – definicja

Portfel Inwestycyjny to nic innego, jak zbiór aktywów, stanowiących formę lokowania kapitału w celu uzyskania przyszłych korzyści.

Czynniki wpływające na budowę portfela inwestycyjnego

Na budowę dobrego portfela iwestycyjnego ma wpływ kilka czynników:

 • Sytuacja majątkowa i zawodowa;
 • Doświadczenie i wykształcenie;
 • Wiek, stan cywilny, kwestie osobowe;
 • Poziom akceptacji ryzyka.

Jak zbudować portfel inwestycyjny?

Budując portfel inwestycyjny należy określić jakie cele chcemy osiągnąć poprzez jego budowanie. Składają się na to 4 nastepujące kroki:

 1. Ustalenie celów inwestycyjnych – należy zastanowić się nad tym, co chcemy osiągnąć oraz dlaczego inwestujemy. Im nasze cele będą bardziej szczegółowe, tym nasz sukces będzie łatwiejszy do osiągnięcia. 
 2. Alokacja aktywów – to ich podział na różne instrumenty finansowe na funduszu aktywów. Jest procesem polegającym na wyborze klas aktywów, z których chcielibyśmy zbudować nasz portfel (obligacje, akcje, inwestycje alternatywne, inwestycje pochodne).
 3. Wybór aktywów do portfela inwestycyjnego – jest to najważniejsza część w procesie budowy portfela. Dzięki inwestowaniu w akcje, mamy szeroki wybór. 
 4. Dokonywanie zmian oraz monitorowanie portfela – akcje, które zostaną przez nas kupione, należy stale monitorować, gdyż na rynku co chwilę pojawiają się nowe informacje dotyczące spółek. 

W co można inwestować?

Najpopularniejszymi podmiotami, w które można inwestować są:

 • fundusze emerytalne
 • lokaty
 • akcje spółek
 • waluty
 • fundusze inwestycyjne

Rodzaje portfeli inwestycyjnych

 • portfel akcji – są nimi akcje spółek o mocno ustrukturyzowanych podstawach;
 • portfel zrównoważony – akcje spółek o dużym potencjale wzrostu, ale także bony skarbowe oraz obligacje;
 • portfel bezpieczny – bankowe lokaty terminowe, obligacje oraz bony skarbowe;
 • portfel aktywnej alokacji  – to skarbowe instrumenty dłużne, akcje spółek o mocno ustrukturyzowanych podstawach oraz prawa pochodne.