23-08-2012 | Jakub Jański

Doradca inwestycyjny: kwalifikacja, kursy, zakres wiedzy, egzamin

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej Doradcy Inwestycyjnego: kursy, zarobki, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacji Doradcy Inwestycyjnego.
 
Doradca inwestycyjny jest polską kwalifikacją z dziedziny doradztwa inwestycyjnego. Dane podstawowe


Na listę doradców inwestycyjnych może zostać wpisana osoba fizyczna, która zdała z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę inwestycyjnego przed Komisją Nadzoru Finansowego. Jest to bardzo prestiżowa kwalifikacja zawodowa w Polsce, którą posiada obecnie zaledwie niecałe 300 osób. Kwalifikacja zawodowa licencjonowanego doradcy inwestycyjnego jest odpowiednikiem międzynarodowego CFA. Więcej na temat tej kwalifikacji zawodowej można dowiedzieć się a stronach www.zmid.org.pl oraz www.knf.gov.pl.


Zobacz oferty kursów dla kandydatów na doradcę inwestycyjnego » Zakres wiedzy


Egzamin ma charakter egzaminu państwowego, a komisja egzaminacyjna jest powoływana przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Egzamin składa się z trzech etapów z których etap pierwszy ma charakter zamkniętego testu wyboru, a etapy drugi i trzeci charakter egzaminu pisemnego.


Pierwszy etap egzaminu - egzamin testowy składa się ze 110 pytań, z których każde posiada 4 warianty odpowiedzi. Rozwiązywanie testu trwa 5 godzin.


Drugi etap egzaminu - egzamin pisemny składa się z zadań problemowych, których treść obejmuje następujące zagadnienia: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych, analiza i wycena instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych, zarządzanie portfelem. Czas trwania egzaminu wynosi 5 godzin ,a warunkiem jego zaliczenia jest zaliczenie wszystkich pytań.


Trzeci etap egzaminu - egzamin pisemny składa się z zadań dotyczących problematyki zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym oraz rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym. Etap składa się z 2 zadań, których rozwiązywanie trwa 2 godziny, a warunkiem jego zaliczenia jest zaliczenie obydwu zadań.


Egzamin na doradcę inwestycyjnego, jest sprawdzianem teoretycznego przygotowania kandydatów, z następujących dziedzin:
1) prawo cywilne
2) prawo gospodarcze
3) prawo podatkowe i dewizowe
4) prawo papierów wartościowych, instrumenty finansowe oraz obrót takimi instrumentami
5) działalność maklerska oraz działalność powiernicza
6) system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi
7) rynek finansowy
8) tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych
9) komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw
10) zasady rachunkowości
11) rynek towarów giełdowych
12) matematyka finansowa
13) analiza finansowa
14) strategie inwestycyjne
15) etyka zawodowa
16) ekonomia
17) statystyka
18) finanse publiczne
19) finanse przedsiębiorstw
20) zarządzanie portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowychCzas trwania


Pierwszy etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbywa się co najmniej raz w roku w miesiącu lutym lub marcu. Drugi etap egzaminu odbywa się nie później niż 8 tygodni od dnia przeprowadzenia pierwszego etapu. Trzeci etap egzaminu odbywa się nie później niż 3 miesiące od daty przeprowadzenia drugiego etapu.


Kandydat, który zaliczył pierwszy etap egzaminu, ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do drugiego etapu egzaminu w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzania.
Kandydat, który zaliczył drugi etap egzaminu, ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do trzeciego etapu egzaminu w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzania.


W najbardziej optymistycznej wersji od rozpoczęcia przygotowań do zdania wszystkich egzaminów może minąć ok. roku czasu. Należy jednak pamiętać, że egzaminy są bardzo trudne i większość zdających podchodzi do pierwszego egzaminu dwa razy, co wydłuża cały proces o rok.


Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych kosztuje ok. 7 000 zł. Dodatkowo opłata za każdy z trzech egzaminów wynosi 500 zł.Perspektywy rozwoju


Osoby posiadające licencję doradcy inwestycyjnego pracują najczęściej instytucjach i firmach związanych z rynkiem finansowym: Bankach Inwestycyjnych, Funduszach Inwestycyjnych oraz Private Equity, Biurach Maklerskich.


Miesięczne zarobki w Polsce profesjonalistów posiadających licencję doradcy inwestycyjnego rzadko są niższe od 20 000 złotych a nierzadko przekraczają 40 000 tysięcy złotych. Doradca inwestycyjny, będący jednocześnie członkiem zarządu TFI lub PTE może zarobić jeszcze więcej. Najlepsi doradcy inwestycyjni dostają również premie, które nierzadko sięgają kilkuset tysięcy złotych rocznie.


Osoby posiadające kwalifikacje CFA pracują na takich stanowiskach jak:


Rynki finansowe:
Członek zarządu TFI/PTE
Doradca inwestycyjny
Zarządzający aktywami


Zobacz oferty kursów dla kandydatów na doradcę inwestycyjnego »  


Opracowanie na podstawie www.knf.gov.pl.

Temat pod lupą
Artykuł sponsorowany

Fungible skills, czyli coś więcej niż profesjonalne kwalifikacje i doświadczenie

Cztery podstawowe umiejętności, które pozwolą osiągnąć sukces na każdym stanowisku pracy.

Więcej artykułów
Awanse
Andrzej Lachowski

Andrzej Lachowski nowym Partnerem Zarządzającym w Deloitte

Nowym Partnerem Zarządzającym w Dziale Konsultingu Deloitte w Polsce jest Andrzej Lachowski.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Odpowiedzialny audyt w odpowiedzialnej organizacji. Konferencja Jubileuszowa IIA Polska

Na Konferencji Jubileuszowej IIA Polska spotkają się wybitni prelegenci, przedstawiciele sektora prywatnego, publicznego, finansowego i IT, aby dyskutować o odpowiedzialnym działaniu organizacji oraz roli, jaką może w tym procesie odegrać audyt wewnętrzny

Więcej wydarzeń
UE