20-03-2017 | Redakcja

Realna wartość firmy to myśl, kultura i marka, a nie maszyny czy budynki

Tylko 13 procent – taka jest dziś wartość aktywów materialnych w firmach z indeksu S&P 500. Pozostała część to licencje, patenty, know-how, kultura organizacyjna, sposób działania firmy – czyli wartości niematerialne. Jaką rolę odgrywają dziś wartości niematerialne w biznesie? Co powinien o nich wiedzieć przedsiębiorca? A co finansista?
 

W środę, 22 marca na Politechnice Gdańskiej o wartościach niematerialnych w biznesie rozmawiali prawnicy, ekonomiści i praktycy biznesu. Seminarium „Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości” jest częścią przygotowań do drugiej edycji międzynarodowego kongresu Ekonomii Wartości – Open Eyes Economy Summit 2017.

 

Dowiedz się więcej o wydarzeniu >>

 

 

Jak mierzyć wartości niematerialne?

 

Katalog wartości niematerialnych znacząco się poszerza, a kluczowym aktywem firmy staje się kapitał intelektualny – mówi Ewa Sowińska, wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i członek Rady Programowej Open Eyes Economy. – Zrozumienie i zdefiniowanie pojęcia wartości niematerialnych, daleko szerszego dziś niż patenty czy prawa autorskie, jest kluczem do adekwatnej oceny stanu firmy, jej zasobów i potencjału.

 

– Zdecydowanie kapitały miękkie w coraz większym stopniu wypierają kapitały twarde. W 2015 roku wartości niematerialne przedsiębiorstw z indeksu S&P 500 stanowiły 87% całkowitej wartości firmy – mówi dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. – Tymczasem pomimo dominującej roli zasobów niematerialnych, wciąż nie wypracowano satysfakcjonujących narzędzi ich pomiaru i wyceny. Ekonomiści nie wiedzą dokładnie, co się dzieje, ponieważ pomiary, na których się opierają, obejmują tylko fragment działalności gospodarczej. Księgowi widzą tylko częściowy obraz stanu firmy, ponieważ jak dotąd nie opracowali narzędzi umożliwiających śledzenie i ocenianie zasobów, których nie można dotknąć ani wydać. Inwestorzy poruszają się po omacku. Czas to zmienić.

 

 

Najcenniejszym aktywem – pracownicy

 

Uczestnicy dyskusji nie tylko podejmą próbę zdefiniowania pojęcia wartości niematerialnych, lecz odniosą się także do zagadnień, które dziś stanowią o sukcesie firmy: innowacyjności, kultury organizacyjnej, zmiany optyki – ze zorientowanej na zysk na zorientowaną na człowieka – otoczenia, współpracy. O tym mówi koncepcja proponowana przez prof. Jerzego Hausnera – Firma Idea. Wygrają firmy, które pierwsze dostrzegą tę zmianę.

 

Zdaniem dr Barbary Stepnowskiej, dyrektora studiów MBA na Politechnice Gdańskiej, dla firm i dla całej gospodarki najcenniejszym aktywem są świadomi, kreatywni, wyposażeni w najnowszą wiedzę i umiejętność uczenia się pracownicy. – To oni wymyślą produkty, które będą odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby użytkowników, zaprojektują procesy, które będą wspierać równowagę środowiskową, a nie ją naruszać. Zbudują dialog, w którym kluczem będzie zaufanie, odpowiedzialność, a w centrum stanie nie konsument czy klient, ale po prostu człowiek – komentuje dr Stepnowska.

 

 

Cenna marka

 

Dorota Sobieniecka-Kańska, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, która poprowadzi drugą, praktyczną cześć seminarium, podkreśla, iż firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, jak cennym aktywem jest dziś marka firmy i jej rola w otoczeniu. – Przedsiębiorcy poszukują odpowiedzi, jak uczciwie i rzetelnie wycenić tę wartość – mówi Dorota Sobieniecka- Kańska. – Dlatego Gdański Klub Biznesu angażuje się w tę dyskusję.

 

Wtóruje jej Ewa Sowińska, współorganizatorka dyskusji. – Konieczność informowania otoczenia o pozafinansowej stronie działalności firmy to już nie tylko dobrowolny wybór przedsiębiorstwa, ale wręcz wymóg ustawowy w odniesieniu do pewnej grupy największych przedsiębiorstw. To także oczekiwanie ze strony interesariuszy – mówi Wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. – Jak ująć w bilansie firmy informacje o jej wartościach niematerialnych? Jak je zmierzyć i ocenić? W końcu, jak zweryfikować, czy firma raportuje rzetelnie i przedstawia rzeczywisty obraz swojej organizacji? To już realne wyzwania, przed którym stoją dziś przedsiębiorcy. My jako środowisko biegłych rewidentów będziemy starali się wesprzeć ich w zrozumieniu i wywiązaniu się z tego nowego obowiązku. 

 


 

Wydarzenie jest częścią przygotowań do drugiej edycji międzynarodowego kongresu Ekonomii Wartości – Open Eyes Economy Summit 2017, który odbędzie się 14–15 listopada 2017 roku w ICE Kraków.

 

Organizatorami tego wydarzenia są: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Studia MBA Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Gdański Klub Biznesu.

 

Patronat nad konferencją objął prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej, a patronat honorowy sprawuje Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego.

 

Patronat medialny: KarierawFinansach.pl

 

Współorganizatorzy: Centrum Edukacji KIBR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Eskadra, MYRRA. Manage Your Reputation Risk

 

Sponsorami wydarzenia są: CURVER Sp. z o.o. , CRIST SADDS Poland, Ekolan, ESO Audit, Farm Frites Poland SAHK FinanceJeppesen a Boeing Company, Olivia Business Centre, Podniesiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni, Port Gdynia, Sevenet SA, Trefl SA.

Temat pod lupą
Elżbieta Kaproń

Nie chcemy, aby CSR był tylko zestawem pięknych idei

CSR nie jest dziś zbiorem haseł, lecz elementem wartości firmy, realnymi działaniami oraz ważnym kryterium przy wyborze pracodawcy lub partnera w biznesie. O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników oraz organizacji rozmawiamy z Elżbietą Kaproń z Accenture Operations.

Więcej artykułów
Awanse
Paweł Surówka

Paweł Surówka prezesem PZU

Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej powołała z dniem 13 kwietnia 2017 roku Pawła Surówkę na stanowisko prezesa zarządu PZU.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

European Executive Forum

W imieniu organizatora zapraszamy 26 i 27 kwietnia do warszawskiego hotelu Sheraton, gdzie odbędzie się „European Executive Forum”, międzynarodowy kongres o tematyce przywództwa i zarządzania.

Więcej wydarzeń
UE