Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Wynagrodzenia w branży finansowej w 2017 roku

Aktualny raport Goldman Recruitment na temat wynagrodzeń na stanowiskach finansowych przynosi informacje, które mogą przydać się profesjonalistom podczas rozmów z pracodawcą o wynagrodzeniu, a także absolwentom w planowaniu ścieżki kariery.
Kategoria: Raporty
19.06.2017

Raport prezentuje zarobki na różnych stanowiskach w kluczowych obszarach finansów: finansach korporacyjnych, sektorze BPO/SSC, audycie, konsultingu, bankowości, ubezpieczeniach, a także w zarządzaniu zasobami ludzkimi (HR) oraz zarządzaniu projektami. 

Wynagrodzenia prezentowane w raporcie to płace miesięczne brutto z uwzględnieniem premii. Prezentują medianę, co oznacza, że połowa ankietowanych wskazała sumę wyższą, a połowa niższą. Dane są ponadto uśrednione dla całej Polski, w rzeczywistości poziom wynagrodzenia zależy od szeregu czynników: wielkości firmy, branży, lokalizacji, a także doświadczenia pracownika.

Przyjrzyjmy się kilku wybranym pozycjom: jaki jest zakres obowiązków w danej pracy, jakie wymagania powinien spełniać kandydat, jakiego wynagrodzenia może się spodziewać i jakie są perspektywy dla poszczególnych stanowisk specjalistycznych i eksperckich.

Specjalista ds. kontrolingu w korporacji

Zadaniem działu kontrolingu jest przygotowywanie budżetu firmy, analizowanie odchyleń oraz przewidywanie przyszłych przychodów i kosztów. Na czele działu kontrolingu stoi kontroler finansowy, któremu podlegają samodzielni specjaliści ds. kontrolingu. Do ich obowiązków należy m.in. analizowanie rentowności według produktów, kanałów dystrybucji czy klientów, wykonywanie kalkulacji na potrzeby działu księgowości: wyliczenia rezerw i odpisów aktualizacyjnych, sporządzanie analiz i raportów na wewnętrzne potrzeby firmy.

Od kandydata na to stanowisko oczekuje się wykształcenia kierunkowego, mile widziane jest doświadczenie, np. w formie praktyk odbytych w dziale kontrolingu lub księgowości. Specjalista ds. kontrolingu powinien biegle posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi, bazami danych i mieć wysokie umiejętności analityczne.

Na tym stanowisku średnie wynagrodzenie wynosi od 10 500 zł w największych firmach w Warszawie do 6 300 zł w małych firmach w innych regionach Polski. Dodatkowo specjalista może liczyć na telefon służbowy i laptop, prywatną opiekę zdrowotną, szkolenia i zajęcia sportowe sponsorowane przez pracodawcę.

Perspektywy rozwoju zawodowego dla specjalisty ds. kontrolingu to ścieżka kontrolera finansowego lub audytora wewnętrznego, zewnętrznego, a także samodzielnego księgowego.

Team leader w BPO/SSC

Pracodawcy z sektora BPO/SSC oferują jasne ścieżki rozwoju zawodowego i awansu. Dla przykładu team leaderem w strukturach BPO/SSC można zostać po dwóch latach doświadczenia na stanowisku samodzielnego specjalisty. Wymagania wobec kandydata na to stanowisko obejmują również: wiedzę na temat konkretnego procesu, umiejętność zarządzania zespołem i znajomość języków, w których realizowane są projekty dla klienta.

Team leader w BPO/SSC zarządza zespołem w ramach konkretnego procesu (RTR, PTP, OTC), bierze udział w projektach dotyczących poprawy efektywności tego procesu, odpowiada za przygotowanie raportów dla klienta i managera, a także współpracuje z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Zarobki na tym stanowisku są uzależnione m.in. od prowadzonego procesu i języka, w którym jest realizowany. I tak team leader odpowiedzialny za proces RTR (record to report) zarabia średnio 9200 zł, jego kolega pracujący w językach skandynawskich może natomiast liczyć na miesięczne wynagrodzenia w wysokości 12 500 zł. Najpopularniejszym świadczeniem dodatkowym na stanowisku team leadera w BPO/SSC jest prywatna opieka medyczna.

Jakie są perspektywy awansu? Team leader może pójść ścieżką merytoryczną na stanowisko proces managera w BPO/SSC, a także zostać specjalistą w zakresie optymalizacji procesów (proces improvement specialist) lub managerem ds. migracji (transition manger).

Audytor wewnętrzny

Audytor wewnętrzny to podstawowe stanowisko w dziale audytu, którego zadania polegają na uczestnictwie w projektach audytorskich i wykonywaniu prac założonych w planie audytu. Zakres obowiązków różni się w zależności od rodzaju wykonywanego audytu: finansowego, operacyjnego, SOX, IT. Audytor wewnętrzny przygotowuje też raporty ze swoich prac, zawierające wnioski i zalecenia.

Wymagania stawiane kandydatom na to stanowisko obejmują znajomość procesów biznesowych, metodologii prowadzenia audytu, dokładność i terminowość. W cenie wśród audytorów są kwalifikacje zawodowe (ACCA, CIA, CIMA). Doświadczenie, staż pracy i rozwój zawodowy mogą zaowocować awansem na managera ds. audytu.

Średnie zarobki audytora różnią się w zależności od miejsca pracy: o ile audytor wewnętrzny w banku lub firmie ubezpieczeniowej może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 11 500 zł, w instytucji samorządowej zarobki są blisko o połowę niższe.

Doradca klienta w banku

Pracownik na stanowisku doradcy klienta lub relationship managera odpowiada za kontakty z klientem detalicznym lub biznesowym. Jego praca polega na rozpoznawaniu potrzeb klienta, oferowaniu produktów i usług we współpracy z działem oceny ryzyka, a także budowanie i utrzymywanie relacji z klientami.

Zarobki doradcy klienta detalicznego wynoszą średnio 4 600 zł brutto, podczas gdy relationship manager obsługujący duże i strategiczne firmy może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 15 500 zł. Ścieżka kariery doradcy klienta może prowadzić na stanowisko eksperckie lub zarządcze. Inne możliwości kontynuowania kariery obejmują obszary ryzyka lub treasury.

Underwriter – specjalista w ubezpieczeniach

Zadaniem underwritera jest ocena ryzyka i wyliczenia związanej z tym ceny polisy. W związku z tym przeprowadza analizę kondycji finansowej klientów, tworzy dla nich oferty, współpracuje z agentami i borkerami, negocjuje szczególne warunki umów, cyklicznie analizuje wyniki portfela klientów.

Karierę w obszarze analizy ryzyka ubezpieczeniowego można zacząć zaraz po studiach. Na stanowisku underwritera przyda się doświadczenie w obszarze sprzedaży lub likwidacji szkód. Mediana zarobków underwritera to 7 500 zł. Jego ścieżka kariery może prowadzić dalej w kierunku analizy ryzyka ubezpieczeniowego, jako managera produktu lub do firmy brokerskiej, a także na stanowisko analityka kredytowego w bankowości.

Inne: specjalista ds. rekrutacji, kierownik projektu

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi pierwszym krokiem w karierze może być stanowisko specjalisty ds. rekrutacji. Od kandydata wymaga się tu wyższego wykształcenia (preferowana psychologia), wiedzy z zakresu prawa pracy, kard płac i employer brandingu. Mile widziane jest oczywiście doświadczenie, np. staż w dziale personalnym.

Osoba na tym stanowisku odpowiada za realizację procesu rekrutacji, tworzy procedury rekrutacyjne, przygotowuje opinie na temat kandydatów, a także monitoruje sytuację na rynku pracy. Specjalista taki zarabia średnio, w zależności od wielkości firmy i regionu, od 5 100 zł do 6 900 zł. Jego ścieżka kariery może następnie prowadzić na stanowisko kierownika ds. rekrutacji, HR managera.

Biura zarządzania projektami (PMO – project management office) coraz częściej, ze względu na wyzwania i wymogi działania, pojawiają się w strukturach organizacyjnych firm. Prowadzenie zarządzania projektowego wymaga koordynatora poszczególnych projektów, a pracownik na stanowisku kierownika projektu (project manager) musi posiadać specyficzne umiejętności, nie tylko widzę z zakresu ekonomii lub informatyki, lecz także umiejętności miękkie takie jak: zdolności komunikacyjne, przywódcze, analityczne, negocjacyjne, umiejętność zarządzania i koordynacji pracy w zespole.

Do obowiązków project managera należy m.in.: planowanie i definiowanie strategii działania, ocena ryzyka w projekcie, inicjowanie nowych projektów i rozwiązań, negocjowanie warunków współpracy, a także przygotowywanie sprawozda z prowadzonych prac. Jego średnie wynagrodzenie to od 13 000 do 15 500 zł. Awans na stanowisko kierownicze w obszarze zarządzania projektami wiąże się z wynagrodzeniem wyższym średnio o 10 000 zł.

Dodatek: kwalifikacje zawodowe

Analiza odnotowuje, że niebagatelny wpływ na poziom zarobków profesjonalistów w branży finansowej ma uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Na największy wzrost wynagrodzenia mogą liczyć ci, którzy uzyskali certyfikaty związane z finansami i audytem. Posiadacze dyplomów ACCA, CIMA, CFA, biegłego rewidenta czy doradcy podatkowego mogą liczyć w perspektywie 10 lat na średni wzrost wynagrodzenia od 70% do 100%.

Z danych wynika, że największy wzrost wynagrodzenia następuje w pierwszych czterech latach od uzyskania certyfikatu i może osiągnąć on 50%, a w kolejnych latach jest kontynuowany w nieco wolniejszym tempie.

Autor: Barbara Ramza
Redaktor KarierawFinansach.pl

Redaktor serwisu KarierawFinansach.pl

Zobacz również