Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Analityk biznesowy (Business Analyst)

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę analityka biznesowego (Business Analyst) w BPO/SSC. Poznaj zakres obowiązków i profil osoby pracującej na tym stanowisku.
Branża: BPO/SSC
28.01.2021

Praca każdego analityka biznesowego ściśle wiąże się ze zbiorami danych i zarządzaniem informacjami. W swojej pracy analitycy korzystają z narzędzi wypracowanych przez dziedzinę business intelligence oraz z systemów ERP, które są bardzo pomocne w głębszym zrozumieniu analizowanych historycznych danych finansowych.

Na podstawie danych wewnętrznych, jak i analizy czynników zewnętrznych analitycy są w stanie przewidywać trendy biznesowe, mające wpływ na cykl życia przedsiębiorstwa. Znaczenie mają np. nie tylko notowania surowców, ale również, przykładowo, sytuacja geopolityczna kraju, z którym jest związane przedsiębiorstwo.

Analitycy biznesowi ściśle współpracują zarówno z działami produkcyjnymi, jak i z osobami na stanowiskach zarządczych, które podejmują decyzje mające wpływ na pracę operacyjną. Analityk biznesowy w swoich przewidywaniach musi pogodzić ze sobą wiele odrębnych punktów widzenia – oczekiwania finansowe (budżet), limity środowiskowe oraz prawa pracownicze (BHP).

Pracę analityków biznesowych można porównać do prowadzenia małego przedsiębiorstwa, gdzie do właściwej analizy konieczne jest wzięcie pod uwagę wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych czynników mających wpływ na biznes.

Do ich głównych zadań należy:

 • planowanie,
 • budżetowanie,
 • analiza wariancji i odchyleń,
 • sprawdzanie poprawności danych,
 • pełny przegląd wyników (produkcja, przychody, koszty, nakłady inwestycyjne, przepływy rachunków pieniężnych, lokata pieniędzy, zyski, koszty działalności),
 • prezentacja przed zarządem wyników tych analiz, które wykorzystywane są później w procesie decyzyjnym do oceny kondycji ekonomicznej spółki.

Profil

W zawodzie analityka biznesowego znaczenie mają następujące umiejętności: 

 • Ciekawość, by dobrze zrozumieć kontekst biznesowy.
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia, by z dużej ilości danych i informacji wyselekcjonować rzeczy istotne dla odbiorców.
 • Umiejętność komunikacji, by móc w jasny sposób przedstawić wyniki swojej pracy odbiorcom, którzy często nie mają wiedzy z obszaru finansów.

Analityk biznesowy powinien też posiadać bardziej niż podstawową wiedzę o finansach, sprawozdawczości, ekonomii, by być wiarygodnym w oczach partnerów biznesowych.

W pracy analityka biznesowego coraz większy nacisk kładzie się na umiejętność właściwego czytania danych, ich interpretowania i prezentacji. Mniej ważne stają się umiejętności księgowe, ponieważ same procesy księgowe często się zautomatyzowane.

Zmieniają się też narzędzia. Arkusze kalkulacyjne powoli tracą na popularności na rzecz hurtowni danych i środowisk analitycznych w systemach ERP. Oprócz wiedzy typowo finansowej, przydatna staje się znajomość zagadnień z pogranicza IT oraz komunikacji, negocjacji, do tego umiejętność wizualizacji danych czy logicznego myślenia i wyciągania wniosków.

W BPO/SSC pracują analitycy biznesowi, którzy ukończyli techniczne kierunki studiów, jak i ekonomiczne, np. finanse czy ekonomię. Wiedza finansowa jest niezbędna, ale można ją też nabyć lub uzupełnić w formie kursów ACCA lub CIMA

Perspektywy rozwoju

Analitycy biznesowi mają do wyboru dwie ścieżki kariery:

 • Pierwsza z nich dotyczy stanowisk eksperckich i seniorskich. Należy pamiętać o tym, że od analityków oczekuje się kilkuletniego doświadczenia zawodowego, a proces specjalizacji trwa o wiele dłużej niż w przypadku analityka finansowego. Aby dokładnie poznać funkcjonowanie biznesu, potrzebujemy kilku lat, zwłaszcza że nawet w obszarze naszej organizacji analiza biznesowa różni się od siebie przy uwzględnieniu dwóch istotnych obszarów – upstream oraz downstream.
 • Osoby o profilu liderskim natomiast mogą wybrać ścieżkę managerską, awansując na początku na stanowisko kierownika zespołu.