Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Księgowy projektów (Project Accountant)

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę Księgowego projektów (Project Accountant). Poznaj zakres obowiązków i profil osoby pracującej na tym stanowisku.
Branża: BPO/SSC
19.10.2022

Księgowy projektów (Project Accountant) jest rolą, w ramach której odpowiada się za obsługę finansowo-księgową projektów inżynieryjnych realizowanych przez firmę, przy bliskiej współpracy z zespołem projektowym. Księgowy projektów jest odpowiedzialny za grupę projektów.

Karierę w księgowości projektów można rozpocząć będąc jeszcze w trakcie studiów, po ich ukończeniu, a także posiadając już duże doświadczenie zawodowe w innych działach finansowo-księgowych.

Zakres obowiązków

  • zakładanie, prowadzenie, rozliczanie i zamykanie w systemie finansowo-księgowym projektów realizowanych przez firmę,
  • fakturowanie klientów zgodnie z warunkami kontraktu,
  • komunikacja z zespołem projektowym przez cały cykl życia projektu,
  • analiza, kontrola i uzgadnianie sald projektów dotyczących rozrachunków z odbiorcami, rozrachunków z dostawcami, nierozliczonych pozycji kosztów i przychodów, a także wskaźników finansowych,
  • przygotowanie i procesowanie księgowań dotyczących rezerw kosztowych, korekt przychodów, i innych,
  • analiza danych finansowych projektów na koniec miesiąca,
  • wyjaśnianie bieżących problemów i otrzymywanych zapytań,
  • raportowanie ad hoc.

Profil

Księgowy projektów powinien mieć ukończone wyższe studia bądź być w ich trakcie, najlepiej na kierunku finansowym, bądź doświadczenie w działach księgowości międzynarodowej. Powinien posiadać umiejętność obsługi komputera, w tym przede wszystkim bardzo dobra znajomość MS Excel. Na tym stanowisku istotne są również predyspozycje osobowościowe (dokładność, staranność, terminowość, uczciwość). Umiejętności analityczne są znaczącym atutem. Jednym z podstawowych wymogów jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Perspektywy rozwoju

Struktura stanowisk w księgowości projektów jest wielostopniowa. W zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego, wiedzy, kwalifikacji i umiejętności pracownik obejmuje stanowisko Młodszego Księgowego, Księgowego bądź Starszego Księgowego. Również według takiej hierarchii pracownicy mają możliwość uzyskania awansu. Dalsze możliwości rozwoju to Lider Zespołu oraz Manager. Przed pracownikiem jest także możliwość rozwoju równoległego w innych działach finansowo-księgowych firmy.

Poza codziennymi obowiązkami pracownik ma możliwość zaangażować się w dodatkowe aktywności, zarówno procesowe, jak i ogólnofirmowe, a także poszerzać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach oferowanych lub finansowanych przez firmę, w tym m.in. ACCA, CIMA.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest uzależnione od zajmowanego stanowiska oraz dodatkowych czynników, takich jak m.in. dotychczasowego doświadczenia zawodowego, wiedzy, umiejętności i kwalifikacji.