Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Samodzielny księgowy

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę samodzielnego księgowego. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia samodzielny księgowy.
27.06.2023

Samodzielny księgowy odpowiedzialny jest za kompleksową obsługę jednego lub większej liczby obszarów księgowości, wśród których znajdują się m.in. środki trwałe, należności, zobowiązania, podatki. Ilość i rodzaj powierzonych obowiązków zależy od wielkości firmy i specyfiki branży, w której działa organizacja.

Zakres obowiązków

  • aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według określonych standardów (np. polska ustawa o rachunkowości, IFRS, US GAAP itp.),
  • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
  • księgowanie i wyliczenia rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów itp.,
  • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych,
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),
  • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
  • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.

Profil

Samodzielny księgowy powinien mieć kilkuletnie doświadczenie na stanowisku księgowego lub w firmie audytorskiej oraz posiadać znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego. Od samodzielnego księgowego oczekuje się posiadania certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Perspektywy rozwoju

Samodzielny księgowy może awansować na stanowisko głównego księgowego lub kontrolera finansowego. Poszczególne obszary księgowości znacznie różnią się od siebie, więc wymagają innego poziomu wiedzy. Zakres obowiązków samodzielnego księgowego, zanim awansuje na stanowisko głównego księgowego, może być stopniowo poszerzany w kierunku obszarów bardziej złożonych. Awans na głównego księgowego jest znacznie łatwiejszy po uzyskaniu certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ukończeniu kursu dla kandydatów na głównych księgowych lub uzyskania kwalifikacji ACCA

Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2023.

Wynagrodzenie

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku samodzielnego księgowego w Warszawie, gdzie średni udział premii to 0-10%:

Wielkość firmy (przychody rocznie) DOLNY KWARTYL MEDIANA GÓRNY KWARTYL
pow. 500 mln zł 12 500 zł 14 000 zł 15 000 zł
200-500 mln zł 12 500 zł 13 500 zł 14 500 zł
50-200 mln zł 12 000 zł 13 000 zł 14 000 zł
do 50 mln zł 11 500 zł 12 500 zł 13 500 zł

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku głównego księgowego w pozostałych miastach Polski, przy założeniu, że średni udział premii to 0-10%:

Wielkość firmy (przychody rocznie) DOLNY KWARTYL MEDIANA GÓRNY KWARTYL
pow. 500 mln zł 11 500 zł 12 000 zł 13 000 zł
200-500 mln zł 11 000 zł 12 000 zł 12 500 zł
50-200 mln zł 10 500 zł 11 500 zł 12 500 zł
do 50 mln zł 10 500 zł 11 000 zł 12 000 zł

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2023.

Podwładni