Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CSR

W poniższym artykule wyjaśniamy, co oznacza pojęcie CSR w świecie biznesu.
05.02.2019
Dowiedz się, co oznacza skrót CSR.

Co to jest CSR – definicja

CSR to skrót hasła Corporate Social Responsibility, które w tłumaczeniu na język polski oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu.

Uporządkowaniu wiedzy dotyczącej tej strategii zarządzania służy norma ISO 26000, opublikowana 28 października 2010 r. przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną, która zawiera wskazówki dla organizacji każdego typu, bez względu na ich wielkość czy lokalizację.

Norma ISO 26000 wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR):

 • ład organizacyjny,
 • prawa człowieka,
 • stosunki pracy,
 • środowisko,
 • sprawiedliwe praktyki rynkowe,
 • relacje z konsumentami,
 • zaangażowanie społeczne.

W praktyce społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) można rozumieć jako inwestowanie przedsiębiorstw w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

CSR – wybrane narzędzia:

Przedsiębiorstwa, które chcą prowadzić społecznie odpowiedzialny biznes stosują wiele różnych narzędzi CSR. Do tych najczęściej spotykanych można zaliczyć:

 • Działania ekologiczne: inwestowanie w rozwiązania, które zminimalizują negatywny wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne; np. zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów;
 • Wolontariat pracowniczy: zaangażowanie pracowników w dobrowolne działania na rzecz inicjatyw prospołecznych (instytucji, organizacji, akcji);
 • Programy dla pracowników: inwestycje w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kwalifikacje pracowników (kursy, szkolenia), programy integracyjne, programy na rzecz wyrównywania szans; 
 • Raporty społeczne: tworzenie publikacji prezentujących sposób zarządzania przedsiębiorstwem i realizacji strategii firmy z uwzględnieniem działań społecznie odpowiedzialnych (CSR); 
 • Kampanie społeczne: podejmowanie działań, wykorzystujących media, zorientowanych na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy. 

Działalność polskich firm w obszarze CSR:

Dojrzałość dużych i średnich firm w Polsce pod względem CSR:
54% NIEAKTYWNI Firma nie prowadzi działań CSR
13% POCZĄTKUJĄCY Firma prowadzi działania CSR, ale nie uwzględnia ich w strategii i nie publikuje raportów
15% DOŚWIADCZENI Firma prowadzi działania CSR, uwzględnia je w strategii lub publikuje raporty
18% DOJRZALI Firma prowadzi działania CSR, uwzględnia je w strategii i publikuje raporty

Źródło: Raport "Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie. CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce", KPMG w Polsce, 2014. 

Więcej na ten temat:

Temat społecznej odpowiedzialności biznesu jest popularny w wielu firmach, dlatego na ten temat napisaliśmy też kilka tekstów. Zobaczcie najlepsze: