Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

PMP (Project Management Professional)

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące kwalifikacji zawodowej PMP (Project Management Professional).
13.12.2021

Certyfikat PMP wraz z certyfikatem PRINCE2 jest najbardziej uznawanym poświadczeniem wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Kwalifikacja stanowi potwierdzenie zarówno posiadania wiedzy, jak i doświadczenia zawodowego w zakresie project management.

PMP (Project Management Professional) jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu zarządzania projektami.

Dane podstawowe

Kwalifikacja PMP przyznawana jest przez PMI (Project Management Professional), amerykańską organizację zrzeszającą specjalistów w dziedzinie zarządzania projektami z ponad 200 krajów na świecie. Kwalifikacja polecana jest:

  • menedżerom i kierownikom, którzy posiadając już praktyczną wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu projektami,
  • szefom zespołów projektowych i członkom zespołów,
  • wszystkim, którzy chcieliby usystematyzować swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami. 

Zakres

Certyfikat PMP przeznaczony jest dla osób posiadających już doświadczenie w zarządzaniu projektami. Aby przystąpić do egzaminu PMP, należy posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej trzyletnie udokumentowane doświadczenie projektowe w ostatnich 6 latach lub średnie wykształcenie i pięcioletnie udokumentowane doświadczenie projektowe w ostatnich 8 latach. Obowiązkowe jest także odbycie co najmniej 35 godzin szkoleń przygotowujących do egzaminu PMP. 

Połowa egzaminu dotyczy predykcyjnego podejścia do zarządzania projektami, natomiast druga — podejścia zwinnego oraz hybrydowego.

Egzamin przeprowadzany jest wyłącznie w języku angielskim i składa się ze 180 pytań, spośród których 5 jest próbnych. Na wykonanie zadań jest 230 minut. W trakcie egzaminu przewidziane są dwie 10-minutowe przerwy. Pierwsza - po ukończeniu 60 pytań, druga - po zakończeniu 120. i potwierdzeniu, że egzaminowany sprawdził wszystkie odpowiedzi. Po rozpoczęniu przerwy nie można wrócić do pytań z poprzedniej części egzaminu. 

Czas trwania

Certyfikat PMP jest ważny przez 3 lata. Posiadacze kwalifikacji, w celu jej podtrzymania, muszą dokonać recertyfikacji poprzez zebranie 60 punktów PDU (Professional Development Units) w ramach programu CCR (Continuing Certification Requirements). Punkty można zdobyć poprzez udział w szkoleniach PMI, działalność w ramach organizacji, rozwój profesji czy edukację akademicką.

Perspektywy rozwoju

Na zdobycie kwalifikacji PMP często decydują się posiadacze kwalifikacji CAPM, w celu uzysania profesjonalnego potwierdzenia zdobytego doświadczenia zawodowego i poszerzenia wiedzy teoretycznej w zakresie zarządzania projektami.

Opracowanie na podstawie Project Management Institute.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej organizacji: www.pmi.org.