Temat tygodnia
Krzysztof Mendelowski z Comarch zdradza, co trzeba zrobić, żeby skutecznie rozwijać produkt na wielu rynkach.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

PMP (Project Management Professional)

Certyfikat PMP wraz z certyfikatem PRINCE2 jest najbardziej uznawanym poświadczeniem wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Kwalifikacja stanowi potwierdzenie zarówno posiadania wiedzy, jak i doświadczenia zawodowego w zakresie project management.
17.06.2013

PMP (Project Management Professional) jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu zarządzania projektami.

Dane podstawowe

Kwalifikacja PMP przyznawana jest przez PMI (Project Management Professional), amerykańską organizację zrzeszającą specjalistów w zarządzaniu projektami. Członkowie organizacji PMI są twórcami jednej z najbardziej znanych metodyk zarządzania projektami – PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Organizacja poprzez swoje międzynarodowe przedstawicielstwa działa na terenie ponad 80 państw, w tym w Polsce, a liczba pochodzących z ponad 170 krajów członków organizacji przekroczyła już 230 tysięcy. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej organizacji: www.pmi.org.

Zakres

Certyfikat PMP przeznaczony jest dla osób posiadających już doświadczenie w zarządzaniu projektami. Aby przystąpić do egzaminy PMP, należy posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej trzyletnie udokumentowane doświadczenie projektowe w ostatnich 6 latach lub średnie wykształcenie i pięcioletnie udokumentowane doświadczenie projektowe w ostatnich 8 latach. Obowiązkowe jest także odbycie co najmniej 35 godzin szkoleń przygotowujących do egzaminu PMP. 

Zagadnienia: 

Egzamin PMP sprawdza wiedzę w zakresie:

 1. Terminologii PMBOK Guide
 2. Grup procesowych zarządzania projektami:
 • Inicjowanie projektu – 13%;
 • Planowanie projektu – 24%;
 • Realizacja – 30%;
 • Monitorowanie i kontrola projektu – 25%;
 • Zamykanie projektu – 8%.

3. Obszarów wiedzy zarządzania projektami:

 • Zarządzanie zakresem projektu;
 • Zarządzanie czasem w projekcie;
 • Zarządzanie kosztami projektu;
 • Zarządzanie jakością projektu;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie;
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie;
 • Zarządzanie ryzykiem projektowym;
 • Zarządzanie dostawcami (zamówieniami) w projekcie;
 • Zarządzanie integracją projektu.

4. Ogólnej wiedzy z zakresu zarządzania

Czas trwania egzaminu: 4 godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 200 pytań

Egzamin przeprowadzany jest wyłącznie w języku angielskim.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu PMP organizowane są przez firmy szkoleniowe, takie jak Ernst & Young czy LondonSAM. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi ok. 4-5 tys. złotych i trwa zazwyczaj 5 dni. Kursy zwykle organizowane są tak, by jego czas trwania obejmował wymagane 35 godzin. Więcej informacji na temat kursów znajduje się na stronach internetowych organizatorów kursów: www.londomsam.pl, www.academyofbusiness.pl.

Do egzaminu można przystępować w  centrach egzaminacyjnych w  ponad 80 krajach. Osoby zainteresowane przystępowaniem do egzaminu w Polsce mogą skorzystać z oferty ośrodka egzaminacyjnego w Warszawie.
Egzaminy odbywają się codziennie. Rozpoczynają się o godzinie 9.00 i kończą o 13.00. Zgłoszeń na egzamin należy dokonywać z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 405 dolarow lub 340 euro dla członków organizacji PMI, oraz 555 dolarów lub 465 euro dla osób niebędących członkami organizacji. Koszt recertyfikacji to odpowiednio 60 lub 150 dolarów. Do egzaminu można przystąpić maksymalnie trzy razy w ciągu roku. Koszt ponownego przystąpienia do egzaminu wynosi 275 dolarów/230 euro lub 375 dolarów/315 euro w zależności od ewentualnego członkostwa w organizacji. Po trzech nieudanych próbach na następny termin należy czekać rok.

Czas trwania

Certyfikat PMP jest ważny przez 3 lata. Posiadacze kwalifikacji, w celu jej podtrzymania, muszą dokonać recertyfikacji poprzez zebranie 60 punktów PDU (Professional Development Units) w ramach programu CCR (Continuing Certification Requirements). Punkty można zdobyć poprzez udział w szkoleniach PMI, działalność w ramach organizacji, rozwój profesji czy edukację akademicką.

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacja PMP przeznaczona jest dla osób posiadających już doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami, zajmujących takie stanowiska jak: dyrektor lub kierownik programu, kierownik projektu, kierownik zespołu lub członek zespołu projektowego.

Na zdobycie kwalifikacji PMP często decydują się posiadacze kwalifikacji CAPM, w celu uzysania profesjonalnego potwierdzenia zdobytego doświadczenia zawodowego i poszerzenia wiedzy teoretycznej w zakresie zarządzania projektami.

Opracowanie na podstawie Project Management Institute.