Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Accountant (Księgowy)

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę księgowego. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia Accountant (Księgowy).
Branża: BPO/SSC
30.09.2012

Accountant i Senior Accountant odnoszą się do podstawowych stanowisk w centrach usług księgowych typu SSC/BPO. Księgowi mogą specjalizować się w jednym z trzech procesów księgowych: RTR, PTP, OTC.

Zakres obowiązków

RTR (Record to Report):

 • czynności związane z zamknięciem miesiąca i przygotowaniem sprawozdań finansowych/raportów okresowych,
 • wykonywanie księgowań w księdze głównej,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych, rozliczeń międzyokresowych itp.,
 • uzgadnianie sald księgi głównej z dziennikami pomocniczymi (rozrachunki, magazyn, środki trwałe itp.),
 • konsolidacja oraz potwierdzanie sald oraz transakcji w spółkach grupy.

OTC (Order to Cash):

 • księgowanie wyciągów bankowych i alokowanie płatności przychodzących,
 • utrzymywanie kontaktu z odbiorcami (monitoring należności, uzgadnianie salda rozrachunków itp.),
 • utrzymywanie kontaktu z pracownikami działu sprzedaży klienta.

PTP (Purchase to Pay):

 • księgowanie faktur od dostawców i przygotowywanie płatności,
 • utrzymywanie kontaktu z dostawcami (monitoring terminów płatności, uzgadnianie salda rozrachunków itp.).
 • utrzymywanie kontaktu z pracownikami działu zakupów klienta. 

Profil

Pracę na stanowisku Accountant w ramach BPO/SSC może rozpocząć każdy absolwent uczelni w Polsce, który spełnia kryterium znajomości języków obcych (często oprócz języka angielskiego należy posługiwać się płynnie drugim językiem obcym) oraz posiada umiejętności analityczne i motywację, aby rozwijać się w  kierunku księgowości. Wyjątkiem jest proces RTR, gdzie wymagane są podstawy wiedzy z zakresu pełnej rachunkowości, którą posiadają absolwenci uczelni ekonomicznych.

Perspektywy rozwoju

Accountant może awansować na stanowisko Senior Accountant w środowisku BPO/SSC, a jeżeli posiada predyspozycje do zarządzania ludźmi i poznał specyfikę procesu, za który odpowiadał, to po dwóch - trzech latach może zostać Team Leaderem. Poza BPO/SSC Accountant może kontynuować karierę na stanowisku samodzielnego księgowego, jeżeli opanował wiedzę z zakresu pełnej księgowości. Warto na tym etapie zainwestować w certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub rozpocząć zdobywanie międzynarodowych kwalifikacji zawodowych, takich jak ACCA lub CIMA.

Wynagrodzenie

 Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto w Warszawie na stanowisku Accountant (księgowego/specjalisty ds. księgowości) ze znajomością języka angielskiego, gdzie średni udział premii wynosi 3%:

Proces/staż pracy MINIMALNE ŚREDNIE MAKSYMALNE
RtR (0,5-2 lata) 4 100 4 700 5 500
RtR (powyżej 2 lat) 4 700  6 200 7 300
PtP/Otc (0,5-2 lata) 3 600 4 000 4 500
PtP/Otc (powyżej 2 lat) 4 400 5 000 6 200

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2017.