Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Dyrektor audytu wewnętrznego

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę dyrektora audytu wewnętrznego. Poznaj zakres obowiązków, zadania, profil i wysokość wynagrodzenia osoby pracującej na tym stanowisku.
30.09.2012

Dyrektor audytu jest najwyższym stanowiskiem w pionie audytu wewnętrznego firmy. Występuje ono praktycznie wyłącznie w dużych firmach, które charakteryzują się dużą złożonością procesów. W niektórych organizacjach dyrektor audytu pełni też funkcję członka zarządu.

Audyt wewnętrzny jest funkcją, która rozwinęła się wraz z rozwojem międzynarodowych korporacji oraz dużych firm. Potrzeba audytu wewnętrznego wynika ze wzrostu złożoności procesów zachodzących w firmach oraz skali ich działalności. Audyt wewnętrzny rozwinął się również w wyniku zwiększonych wymogów dostosowania się do zewnętrznych uregulowań oraz wewnętrznych procedur i polityk.

Audyt wewnętrzny z jednej strony pełni funkcję doradczą dla kadry zarządzającej, z drugiej natomiast poddaje kontroli procesy, za które zarząd jest odpowiedzialny. W związku z tym od pracowników audytu wewnętrznego wymagana jest niezależność oraz obiektywność. Praca w audycie wewnętrznym wymaga zrozumienia: celów organizacji, specyfiki ryzyka biznesowego, operacyjnego oraz finansowego, w którym działa firma, zewnętrznych uregulowań oraz różnych potrzeb reprezentowanych przez akcjonariuszy, zarząd i pracowników.

Zakres obowiązków

 • ustalanie zakresu rocznego i kilkuletniego planu wykonywania audytów w poszczególnych jednostkach,
 • kontrola zgodności wszystkich aspektów działania organizacji w stosunku do uwarunkowań zewnętrznych i procedur wewnętrznych,
 • audyt oraz prawidłowa implementacja i kontrola działania systemu kontroli wewnętrznej,
 • utrzymanie długoterminowych relacji z klientami wewnętrznymi (kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych),
 • uczestnictwo we wczesnej fazie przekształceń własnościowych (fuzje/przejęcia),
 • polityka zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników w dziale audytu wewnętrznego.

Profil

 • około 5-7 lat doświadczenia zawodowego w pracy w audycie wewnętrznym lub zewnętrznym lub na operacyjnym stanowisku kierownika w innym dziale (finansowym, produkcyjnym czy handlowym),
 • wykształcenie wyższe, najlepiej ekonomiczne lub techniczne, dodatkowo cenne są kwalifikacje ACCACIMA lub CIA,
 • zaawansowana znajomość standardów rachunkowości, wg których raportuje spółka,
 • predyspozycje osobowościowe (dokładność, terminowość, uczciwość, umiejętność pracy w warunkach stresu),
 • predyspozycje merytoryczne (umiejętność analizy, wyciągania wniosków),
 • gotowość do odbywania częstych podróży służbowych,
 • znajomość języka angielskiego i języków krajów, w których firma posiada oddziały.

Perspektywy rozwoju

Dyrektor audytu może awansować na stanowisko dyrektora finansowego lub zasiąść z składzie zarządu firmy. Może także zostać dyrektorem operacyjnym, odpowiedzialnym za jeden z obszarów biznesowych. Awans na stanowisko dyrektora finansowego lub dyrektora operacyjnego jest bardziej prawdopodobny, jeżeli dyrektor audytu ukończy studia MBA.

Wynagrodzenie

Roczne wynagrodzenie brutto z dodatkami na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego w Europie Zachodniej zaczyna się od ok. 90 000 EUR. Wynagrodzenie w Polsce może być niższe o ok. 20-30 proc.