Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Likwidator szkód / obsługa roszczeń

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę likwidatora szkód. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia likwidator szkód.
Branża: Ubezpieczenia
28.06.2013

Głównym zadaniem osoby pracującej na tym stanowisku jest - jak sama nazwa wskazuje - likwidacja szkód, które zostały objęte polisą ubezpieczeniową. Najwięcej tego rodzaju specjalistów jest zatrudnionych w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, ale można ich spotkać również w obszarze OC produktu, ubezpieczeniach osobowych i innych. Praca likwidatora jest z jednej strony charakter stacjonarny, czyli odbywa się w biurze, a z drugiej – wymaga częstych wyjazdów i bezpośredniego kontaktu z klientem.

Zakres obowiązków

  • prowadzenie procesu likwidacji szkody w ramach określonego produktu ubezpieczeniowego,
  • ustalenie zakresu odpowiedzialności, zgromadzenie i analiza informacji o szkodzie,
  • ocena zasadności roszczeń odszkodowawczych,
  • zastosowanie wewnętrznych regulacji, uwarunkowań prawnych i orzecznictwa sądowego z zakresu ubezpieczeń i odszkodowań w przedstawianych opiniach i podejmowanych decyzjach,
  • akceptacja wypłat odszkodowań w szkodach zgodnie z udzielonym zakresem pełnomocnictwa,
  • rozpatrywanie reklamacji, przygotowywanie odpowiedzi,
  • audyty ubezpieczeniowe, identyfikacja i ocena czynników ryzyka
  • wsparcie Underwriterów w technicznej ocenie ryzyka. 

Profil

Kandydat na likwidatora szkód powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu procedur likwidacji szkód obowiązujących w firmie ubezpieczeniowej oraz techniczną z konkretnego obszaru ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych (np. nieruchomości, maszyny i urządzenia) lub osobowych. Umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres to cechy pożądane u kandydatów na stanowisko likwidatora szkód.

Perspektywy rozwoju

Likwidator może kontynuować karierę zawodową jako niezależny rzeczoznawca, ale pod warunkiem potwierdzenia swojej wiedzy i umiejętności odpowiednim certyfikatem. Możliwe jest też kontynuowanie kariery na stanowisku Underwritera w ramach firmy ubezpieczeniowej.

Wynagrodzenie

dolny kwartyl mediana górny kwartyl
8 000 zł 11 000 zl 12 000 zł

Źródło: Hays Poland Raport Płacowy 2024.