Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Specjalista ds. IPO

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę specjalisty ds. IPO. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.

Zadaniem specjalisty IPO (Initial Public Offering Specialist) jest obsługa procesu wprowadzania po raz pierwszy do obrotu giełdowego papierów wartościowych wyemitowanych przez spółkę. Wiąże się to m.in. z przygotowaniem prospektu emisyjnego i przeprowadzeniem formalnego postępowaniem przed instytucją, która dopuszcza spółki do obrotu giełdowego.

Zakres obowiązków

  • koordynacja procesu wyceny wartości spółki przed wprowadzeniem papierów wartościowych spółki na giełdę,
  • koordynacja opracowania planu optymalizacji powiązań między akcjonariuszami i spółką,
  • przygotowanie prospektu emisyjnego,
  • koordynowanie działań i reprezentowanie firmy w kontaktach z instytucjami rynku kapitałowego: Giełdą Papierów Wartościowych, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Komisją Nadzoru Finansowego,
  • wsparcie menedżerów odpowiedzialnych za kontrolę wewnętrzną w firmie oraz współpraca z audytorami zewnętrznymi.

Profil

Kandydat na specjalistę ds. IPO powinien dysponować gruntowną wiedzą na temat funkcjonowania rynku papierów wartościowych, zarządzania płynnością finansową, wyceny spółek i sprawozdawczości finansowej. Idealny kandydat to ten, który posiada doświadczenie w Corporate Finance. Mile widziany jest w cv także kilkuletni okres pracy dla dużej firmy audytorskiej. Pożądane są zdolności do prowadzenia prezentacji, zmysł analityczny. Wskazane jest wykształcenie ekonomiczne, finansowe lub prawnicze.

Perspektywy rozwoju

Dzięki szerokiemu spektrum wykorzystywanej wiedzy specjaliści ds. IPO mogą rozwijać się w wielu kierunkach. Z powodzeniem zajmują stanowiska, takie jak: dyrektor inwestycyjny, dyrektor finansowy, analityk inwestycyjny, dyrektor departamentu ofert, szef zespołu emisji i analiz, a także menedżer ds. relacji inwestorskich.