Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Specjalista ds. relacji inwestorskich

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę specjalisty ds. relacji inwestorskich. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.

Zadaniem specjalistów ds. inwestorskich jest komunikacja z inwestorami, mediami oraz profesjonalistami rynku kapitałowego. Udana komunikacja ma skutkować właściwą wyceną wartości spółki przez rynek. Aby działać skutecznie, specjalista ds. relacji inwestorskich musi posiadać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. finansów, zarządzania strategicznego, marketingu oraz komunikacji. To konieczne ponieważ osoba na tym stanowisku musi umieć odczytywać oraz interpretować dane finansowe, a także komunikować je wszystkim zainteresowanym w zrozumiały, rzetelny i jednocześnie atrakcyjny sposób.

Zakres obowiązków

  • komunikacja z inwestorami oraz instytucjami rynku kapitałowego prowadzona we współpracy i pod kontrolą dyrektora biura relacji inwestorskich,
  • przygotowywanie raportów bieżących spółki oraz obsługa ich publikacji,
  • przygotowywanie informacji na spotkania inwestorów,
  • działania z zakresu media relations,
  • monitorowanie i analizowanie raportów analitycznych dotyczących spółki oraz informacji w mediach,
  • monitoring i analiza rynków kapitałowych.

Profil

Idealny kandydat to absolwent ekonomii, finansów lub rachunkowości zarządczej, ale pracę tę wykonują też z powodzeniem choćby absolwenci prawa. Mile widziane jest doświadczenie w zakresie Public Relations. Specjalista ds. relacji inwestorskich powinien bardzo dobrze znać zasady funkcjonowania rynków kapitałowych. Wskazana jest znajomość zasad sprawozdawczości i analizy finansowej oraz umiejętność przygotowywania raportów i prezentacji (konieczna jest biegła znajomość oprogramowania do przygotowywania prezentacji, umiejętność zwięzłego i jasnego formułowania informacji w języku polskim, a także znajomość przynajmniej jednego języka obcego). Stanowisko to wymaga od kandydatów wysokich zdolności analitycznych oraz  samodzielności. 

Perspektywy rozwoju

Specjaliści ds. relacji inwestorskich awansują najczęściej na wyższe stanowiska w swoim dziale, takie starszy specjalista, główny specjalista czy wreszcie kierownik lub dyrektor ds. relacji inwestorskich. Obejmując coraz wyższe stanowiska mają coraz większy wpływ na kreowanie strategii  komunikacji spółki z inwestorami i instytucjami rynku kapitałowego. Specjaliści ds. IR obejmują też, takie stanowiska jak menadżer ds. komunikacji korporacyjnej lub komunikacji, PR i marketingu. Część decyduje się na niezależne działanie i wybierają pracę doradcy lub eksperta ds. relacji inwestorskich.