30-09-2012 | Joanna Urbaniak

Manager ds. audytu wewnętrznego: opis stanowiska, zakres obowiązków, wynagrodzenie

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę managera ds. audytu wewnętrznego. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia manager ds. audytu wewnętrznego.
 

 

Przejdź do pełnej listy opisów stanowisk w finansach »

 

Manager ds. audytu wewnętrznego to kierownicze stanowisko odpowiedzialne za ustalanie i wykonywanie planu audytów. Rola ta występuje jedynie w dużych firmach o przychodach przynajmniej kilkuset milionów złotych rocznie oraz grupach kapitałowych działających w więcej niż jednym kraju. Manager ds. audytu jest odpowiedzialny za minimalizowanie występowania ryzyka wewnętrznego oraz zewnętrznego, które zagraża funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Również w największych firmach, które charakteryzują się dużą złożonością procesów, oraz w bankach, występuje funkcja dyrektora ds. audytu wewnętrznego. Osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny w organizacji odpowiada najczęściej za wszystkie jego aspekty: finansowy, operacyjny, IT oraz SOX, jeżeli występuje taka potrzeba.

 

Zobacz oferty pracy w audycie »


 

Zakres obowiązków

  • ustalanie zakresu rocznego i kilkuletniego planu wykonywania audytów we wszystkich jednostkach biznesowych/działach firmy
  • kontrola zgodności wszystkich aspektów działania firmy w stosunku do uwarunkowań zewnętrznych i procedur wewnętrznych
  • optymalizacja procesów zachodzących w firmie oraz optymalizacja kosztowa
  • organizacja projektów audytorskich, tj. ustalenie harmonogramu, budżetu i zakresu
  • audyt, prawidłowa implementacja i monitoring działania systemu kontroli wewnętrznej
  • utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami wewnętrznymi (kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych)
  • uczestnictwo we wczesnej fazie przekształceń własnościowych (fuzje/przejęcia)
  • polityka zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników w dziale audytu wewnętrznego

 

Profil

 

Manager ds. audytu wewnętrznego posiada z reguły przynajmniej sześcioletnie doświadczenie w firmie audytorskiej lub jako audytor wewnętrzny. Na tym stanowisku wymagana jest praktyczna wiedza z zakresu funkcjonowania wszystkich istotnych procesów biznesowych, wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem oraz oczywiście predyspozycje do zarządzania zespołem. Zdecydowana większość osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach w działach audytu wewnętrznego posiada kwalifikacje zawodowe: najczęściej  ACCA lub CIA czasami biegłego rewidenta.

 
 

Wynagrodzenie

 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku managera ds. audytu wewnętrznego

 

Typ firmy Dolny kw. Mediana Górny kw.
Produkcyjna/handlowa/usługowa/BPO/SSC 13 200 zł 17 400 zł 21 800 zł
Bank/ubezpieczyciel 14 600 zł 16 800 zł 19 300 zł
Instytucja rządowa/samorządowa 7 200 zł 8 800 zł 10 800 zł
Średni udział premii   9%  

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2015

 

Zobacz oferty pracy dla managera audytu »


 

Perspektywy rozwoju

 

Manager ds. audytu w przypadku największych firm lub banków może awansować na stanowisko  dyrektora audytu. Alternatywna ścieżka kariery dotyczy kontrolera finansowego, dyrektora finansowego lub dyrektora ds. zarządzania ryzykiem (w przypadku wszystkich trzech stanowisk możliwa jest funkcja członka zarządu). Realizację ścieżki kariery ułatwia zdobycie kwalifikacji zawodowych: ACCA lub CIMA.


 

Manager ds. audytu wewnętrznego w organizacji

 

Przełożeni Podwładni
Dyrektor ds. audytu wewnętrznego Audytor wewnętrzny
Dyrektor finansowy  
Prezes zarządu  
Rada nadzorcza  

 

Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2015

Temat pod lupą
Na zdj. Edyta Gałaszewska-Bogusz

W naszej organizacji stawiamy na indywidualność

W XXI wieku, w którym praca coraz częściej wyraża naszą osobowość i odzwierciedla nasze zainteresowania, jak nigdy dotąd o wysokiej jakości miejsca pracy świadczy kultura organizacyjna, różnorodność i poszanowanie indywidualności. O tych wyzwaniach, które dotyczą zarówno pracowników, jak i pracodawców rozmawiamy z Edytą Gałaszewską-Bogusz, Dyrektorem Accenture Operations w Polsce.

Więcej artykułów
Awanse
Agnieszka Kielichowska

Agnieszka Kielichowska Dyrektorem Departamentu Kontaktu z Klientami w KIR

Z początkiem lutego 2017 r. Agnieszka Kielichowska została dyrektorem Departamentu Kontaktu z Klientami w Krajowej Izbie Rozliczeniowej.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Jedyne w tym roku szkolenia asesorów konkursu Polish Project Excellence Award 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w jedynych w tym roku warsztatach asesorów oceniających projekty w konkursie na najlepiej zarządzany projekt, organizowanym przez Stowarzyszenie IPMA Polska.

Więcej wydarzeń
UE