Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Wynagrodzenia polskich finansistów w 2015 roku

Druga edycja raportu Goldman Recruitment Salary Survey, wnikliwie opisującego wynagrodzenia w branżach sektora finansowego w Polsce, potwierdza, że w zawodzie finansisty niebagatelną rolę odgrywają kwalifikacje zawodowe. To dzięki nim możemy liczyć na płacę sięgającą nawet 19 tys. zł.
Kategoria: Raporty
11.05.2015

Goldman Recruitment, firma doradztwa personalnego, specjalizująca się w selekcji kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie w obszarze finansów, konsultingu i bankowości, opracowała szczegółowy raport wynagrodzeń na podstawie ponad 10 tys. ankiet oraz 3 tys. rozmów z kandydatami w drugiej połowie 2014 roku. Wyniki raportu potwierdzają utrzymujący się od kilku lat trend na rynku pracy – to właśnie kwalifikacje zawodowe, zarówno te krajowe, jak i międzynarodowe okazują się gwarantem wyższych miesięcznych zarobków.

Kwalifikacja – gwarant jakości

Sektor finansowy może pochwalić się rozbudowanym systemem certyfikacyjnym. Kwalifikacje zawodowe dla osób, które z wynikiem pozytywnym zakończyły wszystkie egzaminy i posiadają określoną praktykę zawodową, są potwierdzeniem specjalistycznej wiedzy. W oczach pracodawców natomiast z pewnością uwiarygodniają kandydata, a dla klienta stają się gwarancją świadczonych usług.

Jak wynika z raportu, wynagrodzenia profesjonalistów posługujących się określonym certyfikatem zawodowym mogą być nawet o 80 proc. wyższe od wynagrodzeń osób, które są dopiero w trakcie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Na najwyższą pensję mogą liczyć specjaliści, którzy uzyskali certyfikat o międzynarodowej renomie. Takie kwalifikacje, jak ACCA lub CIMA, mogą wiązać się z wyższymi miesięcznymi zarobkami niż popularne w naszym kraju studia MBA. Przykładowo, osoba, która uzyska tytuł ACCA, może liczyć nawet na wynagrodzenie wyższe o prawie 9 tys. złotych. Podobnie jest w przypadku kwalifikacji CIMA – osoba zdobywająca tę kwalifikację zarabia średnio 10 700 zł miesięcznie, podczas gdy po uzyskaniu – nawet 18 tys. zł. Międzynarodowe kwalifikacje zawodowe są bardzo pożądane na najważniejszych stanowiskach w finansowej strukturze. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto dyrektora finansowego posiadającego ACCA lub CIMA wynosi 27 tys. zł.

– Obserwujemy, że coraz większą popularność zdobywają kwalifikacje zawodowe związane z zarządzaniem projektami. Wynika to z faktu że wiele firm, również spoza sektora finansowego i IT, przechodzi na system zarządzania projektowego – zauważa Grzegorz Koterwa, Dyrektor Zarządzający Goldman Recruitment w Polsce.

Również kwalifikacje dostosowane do polskiej legislacji gwarantują wyższe wynagrodzenie, ale różnica nie jest już tak spektakularna, jak w przypadku międzynarodowych certyfikatów. Wzrost w przypadku takich kwalifikacji, jak biegły rewident czy certyfikat księgowy, wynosi średnio 30 proc.

Konsulting płaci najwięcej

Dzięki dobrej pozycji firm z obszaru doradztwa strategicznego konsultanci biznesowi mogą liczyć na najwyższe zarobki w świecie finansów. Średnie wynagrodzenie brutto w tej branży wynosi 10 600 zł i jest o ponad 2 tys. zł wyższe od płac oferowanych audytorom wewnętrznym. Bardzo dobrze opłacani są również specjaliści związani z zarządzaniem ryzykiem – branży, która zyskała na znaczeniu w ciągu kilku ostatnich lat. Średnie wynagrodzenie brutto w obszarze risk management wynosi 9 200 zł.

Firmy, planując uzyskać wyższe wyniki operacyjne i osiągnąć strategiczne cele, coraz częściej sięgają również po metodologię pracy projektowej. Największe organizacje tworzą działy zajmujące się zarządzaniem projektami (ang. project management offices). Dzięki temu nowemu trendowi osoby związane z branżą PMO mogą średnio zarabiać 9 100 zł brutto miesięcznie.

Na drugim biegunie w przypadku średnich zarobków plasuje się księgowość. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 4 900 zł. W związku z dużymi zmianami w branży bankowej również specjaliści z obszaru bankowości detalicznej zarabiają miesięcznie średnio 5 400 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w branżach  
Doradztwo biznesowe 10 600 zł
Audyt wewnętrzny 9 300 zł
Zarządzanie ryzykiem 9 200 zł
Zarządzanie projektami (PMO) 9 100 zł
Kontroling 8 900 zł
Doradztwo podatkowe 8 500 zł
Bankowość korporacyjna 7 900 zł
Audyt zewnętrzny 7 700 zł
Ubezpieczenia 7 300 zł
Sektor BPO/SSC 6 300 zł
Bankowość detaliczna 5 400 zł
Księgowość 4 900 zł

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2015

Mniejszy rozdźwięk w wynagrodzeniach

Z badania Goldman Recruitment Salary Survey wynika, że maleje rozpiętość wynagrodzeń pomiędzy specjalistami a managerami. Przykładem mogą być finanse korporacyjne. W 2014 roku odnotowano niewielki spadek w wynagrodzeniach na najwyższych stanowiskach w tej branży. Dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi zarabiają mniej w stosunku do stanowisk eksperckich.

– Jesteśmy świadkami „spłaszczania” różnic w wynagrodzeniach pomiędzy kadrą kierowniczą a ekspertami. Jest to trend, który przybliża nas do proporcji występujących w krajach Europy Zachodniej. Kilka lat temu poziom wynagrodzenia Dyrektora Finansowego w średniej wielkości firmie w Polsce było o 30–40 proc. niższe niż jego odpowiednika w Wielkiej Brytanii, podczas gdy wynagrodzenie samodzielnego księgowego  było nawet 2–3 krotnie niższe w Polsce w porównaniu z Wielką Brytanią. W chwili obecnej te dysproporcje są relatywnie mniejsze – wyjaśnia Grzegorz Koterwa.

Język wciąż ma znaczenie

Dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych, do którego zalicza się centra BPO/SSC, wciąż potrzebuje specjalistów znających języki obce. Ten trend ma się utrzymać w najbliższych latach, ponieważ Polska nadal jest bardzo atrakcyjną lokalizacją dla zagranicznych inwestorów. Wśród księgowych i specjalistów ds. obsługi klienta na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć specjaliści posługujący się w stopniu biegłym takimi językami, jak fiński, norweski czy duński. Również język niemiecki gwarantuje bardziej satysfakcjonujące zarobki w związku z większym zapotrzebowaniem na znajomość języka naszego zachodniego sąsiada wśród pracodawców.

– Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów władających językami obcymi powoduje wzrost wynagrodzeń. Dotyczy to zwłaszcza jeżyków nordyckich oraz niemieckiego. Wzrost wynagrodzeń wynika z faktu, że liczba pracowników w Polsce władających tymi językami obcymi jest za mała w stosunku do oczekiwań pracodawców. Firmy coraz częściej decydują się na zatrudnianie Finów, Norwegów czy Duńczyków, ale, aby ich przekonać do pracy w Polsce, muszą zaproponować wynagrodzenie, które będzie atrakcyjne w stosunku to możliwości w ich kraju, oczywiście biorąc pod uwagę niższe koszty życia w Polsce –  uważa Grzegorz Koterwa.

Goldman Recruitment Salary Survey 2015 zostało przeprowadzone metodą CAWI w dniach od 1 sierpnia do 30 listopada 2014 roku na próbie 10 849 respondentów. W opracowaniu wykorzystane zostały również dane z ponad 3000 rozmów telefonicznych i spotkań przeprowadzonych z kandydatami przez konsultantów Goldman Recruitment w 2014 roku w ramach projektów rekrutacyjnych. Więcej informacji o metoldologii badania na stronie www.goldmanrecruitment.pl.

Partnerzy badania
ACCA, CIMA, BPP Professional Education, ISACA, Finexa, PMI, KarierawFinansach.pl, TaxFin.pl, podatki.biz, PortalFK.pl, LondonSAM, IPMA Polska, Instytut Audytorów Wewnętrznych

Goldman Recruitment jest firmą doradztwa personalnego wyspecjalizowaną w wyszukiwaniu i selekcji kandydatów na specjalistyczne, managerskie i dyrektorskie stanowiska w obszarze finansów i bankowości. Wąski profil działalności przekłada się na profesjonalne podejście do realizacji powierzonych nam projektów oraz na szybkość i skuteczność w działaniu.

Zobacz również