Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Konsultant w dziale audytu

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę konsultanta w dziale audytu. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia konsultant w dziale audytu.
02.07.2013

Konsultant w firmie audytorskiej jako członek zespołu bierze udział w projektach audytowych pod nadzorem starszego konsultanta. Konsultantom, którzy posiadają przynajmniej dwuletnie doświadczenie, powierza się czasami samodzielne prowadzenie mniejszych projektów. Realizowane projekty to badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych przez firmy, których obowiązek audytu wynika z polskiej ustawy o rachunkowości, wymogów związanych z raportowaniem do grupy lub inne projekty zlecane przez zarząd lub radę nadzorczą (audyty due dilligence, przeglądy kontroli wewnętrznych, projekty doradcze z obszaru rachunkowości finansowej).

Sprawozdania finansowe są sporządzane według określonych standardów sprawozdawczości (PAS, IFRS, US GAAP) i zgodnie z tymi standardami podlegają badaniu.

Zakres obowiązków

  • odpowiedzialność za badanie konkretnych elementów sprawozdana finansowego (np. środki trwałe, zapasy, należności, rezerwy),
  • udział w inwentaryzacji zapasów lub środków trwałych przeprowadzanej przez klienta,
  • opisywanie procesów pod kątem identyfikacji kontroli wewnętrznych i rodzajów ryzyka,
  • testowanie kontroli wewnętrznych,
  • sprawdzanie poprawności rachunkowej sporządzonych sprawozdań finansowych i raportu/opinii z badania.

Profil

Konsultant w dziale audytu to osoba posiadająca z reguły do trzech lat doświadczenia w firmie audytorskiej. Aby rozpocząć pracę na stanowisku konsultanta, należy ukończyć studia wyższe najlepiej o profilu ekonomicznym, chociaż nie jest to wymóg. Należy posiadać umiejętności analityczne, komunikacyjne oraz pracy w zespole. Od kandydatów na stanowisku konsultanta oczekuje się gotowości do ciągłej nauki oraz do projektowego charakteru pracy.

Perspektywy rozwoju

Konsultant w dziale audytu może kontynuować karierę w audycie zewnętrznym, awansując po trzech latach na stanowisko starszego konsultanta. Niektórzy z konsultantów po około dwóch trzech latach pracy decydują się na kontynuowanie kariery na stanowisku audytora wewnętrznego lub specjalisty ds. kontrolingu.

Karierę w audycie wewnętrznym ułatwia rozpoczęcie procesu zdobywania kwalifikacji zawodowych ACCA lub CIMA, a w przypadku zamiaru pozostania w obszarze audytu zewnętrznego zalecane jest zdobycie uprawnień biegłego rewidenta.

Wynagrodzenie

Miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku konsultanta w dziale audytu oscyluje między:

  dolny kwartyl mediana górny kwartyl
Konsultant w dziale audytu 8 500 zł 10 000 zł 11 500 zł
Starszy konsultant w dziale audytu 13 000 zł 14 000 zł 15 000 zł

Źródło: Hays Poland Raport Płacowy 2024.

Przełożeni