Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Starszy konsultant w dziale audytu

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę starszego konsultanta w dziale audytu. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia starszy konsultant w dziale audytu.
30.09.2012

Starszy konsultant w firmie audytorskiej to pierwszy poziom stanowiska kierowniczego, na którym pracownik jest odpowiedzialny za samodzielne prowadzenie małych i średnich projektów oraz codzienny kontakt z klientem. W przypadku projektów realizowanych dla dużych firm, starszy konsultant jest członkiem zespołu i odpowiada za część projektu. Realizowane projekty to badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych przez firmy, dla których obowiązek audytu wynika z polskiej ustawy o rachunkowości, wymogów związanych z raportowaniem do grupy lub inne projekty zlecane przez zarząd lub radę nadzorczą (audyty due dilligence, przeglądy kontroli wewnętrznych, projekty doradcze z obszaru rachunkowości finansowej). Sprawozdania finansowe są sporządzane według określonych standardów sprawozdawczości (PAS, IFRS, US GAAP) i zgodnie z tymi standardami podlegają badaniu.

Zakres obowiązków

  • odpowiedzialność za planowanie pracy w ramach prowadzonego projektu audytorskiego, uwzględniając zakres badania, identyfikację rodzajów ryzyka, dobór narzędzi i procedur do badania,
  • zarządzanie grupą konsultantów (najczęściej 1-4 osób) podczas projektu,
  • codzienny kontakt z klientem podczas projektu,
  • przygotowywanie wstępnej wersji opinii i raportu z badania, listy proponowanych korekt oraz listu do zarządu,
  • wspieranie i szkolenie konsultantów w realizowanych przez nich zadaniach. 

Profil

Starszy konsultant w dziale audytu to osoba posiadająca minimum trzyletnie doświadczenie w firmie audytorskiej, które zdobywała na stanowisku konsultanta i podczas praktyk. Idealny kandydat na starszego konsultanta posiada kwalifikację biegłego rewidenta, która uprawnia do wydawania opinii na temat sporządzonych sprawozdań finansowych, ewentualnie certyfikat ACCA lub jest w trakcie ich uzyskiwania. Starszy konsultant powinien posiadać predyspozycje do zarządzania projektem oraz zespołem.

Perspektywy rozwoju

Starszy konsultant w dziale audytu może kontynuować karierę w audycie zewnętrznym, awansując po kolejnych trzech latach na stanowisko managera, a następnie na stanowisko starszego managera. Aby kontynuować karierę w audycie, pracodawcy oczekują uzyskania uprawnień biegłego rewidenta lub kwalifikacji ACCA. Starszy konsultant może kontynuować karierę na stanowisku audytora wewnętrznego, specjalisty ds. kontrolingu lub kontrolera finansowego. Niektórzy z audytorów decydują się na kontynuowanie kariery w księgowości np. na stanowisku samodzielnego księgowego lub głównego księgowego.

Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2023. 

Wynagrodzenie

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku starszego konsultanta w dziale audytu, gdzie średni udział premii wynosi 7%:

  DOLNY KWARTYL MEDIANA GÓRNY KWARTYL
BIG4 11 000 zł 12 000 zł 13 000 zł
Second Tier 10 000 zł 11 500 zł 12 500 zł

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2023.