25-06-2013 | Joanna Urbaniak

Tax Manager: opis stanowiska, zakres obowiązków, wynagrodzenie

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę Tax Managera. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia Tax Manager.
 

Przejdź do pełnej listy opisów stanowisk w finansach »

 

Wiele firm decyduje się na przeniesienie nie tylko procesów finansowo-księgowych do nowej lokalizacji, ale również podatków. Tax Manager odpowiada za merytoryczną część procesu oraz za zarządzanie zespołem analityków i Team Leaderów. Zakres odpowiedzialności Tax Managera zależy od rodzaju podatków, jakie zostały przeniesione do SSC/BPO. Podatki, które najczęściej podlegają przeniesieniu do SSC/BPO to podatki pośrednie (VAT, akcyza), ceny transferowe i czasami również podatki bezpośrednie. Odpowiedzialność Tax Managera dotyczy jednego rodzaju podatków w stosunku do większej ilości spółek i lokalizacji lub czasami to pełna odpowiedzialność za wiele rodzajów podatków w określonym kraju lub regionie geograficznym.

 

Zobacz oferty pracy w centrach BPO/SSC »


 

Zakres obowiązków

 

  • nadzór merytoryczny nad powierzonym obszarem podatkowym (np. podatki bezpośrednie, pośrednie, ceny transferowe) dla określonego regionu/grupy państw 
  • organizacja pracy wykonywaną przez zespół analityków/team leaderów oraz nadzór nad poprawnością rozliczeń podatkowych
  • wewnętrzne doradztwo w obrębie powierzonej grupy podatków
  • współpraca z lokalnymi organami kontrolującymi poprawność rozliczeń podatkowych
  • prowadzenie szkoleń z przepisów podatkowych dla działów księgowości oraz innych działów
  • odpowiedzialność za tax compliance
  • optymalizowanie wartości odprowadzanego podatku
  • analiza regulacji podatkowych, interpretacja orzeczeń sądowych oraz ich implementacja w odniesieniu do konkretnych przypadków występujących w firmie

 

 

Profil

 

Tax Manager powinien być ekspertem w zakresie wybranego rodzaju podatku pod kątem przepisów podatkowych w krajach, za które ma być odpowiedzialny i posiadać kilkuletnie doświadczenie w firmie doradztwa podatkowego lub na stanowisku osoby odpowiedzialnej za określony rodzaj podatków w firmie. Atutem kandydata na stanowisko Tax Managera jest posiadanie uprawnień doradcy podatkowego, chociaż ze względu na międzynarodowy charakter nadzorowanych procesów podatkowych nie zawsze jest to wymóg.


 

Wynagrodzenie

 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku Tax Manager

 

Typ firmy Dolny kw. Mediana Górny kw.
BPO/SSC 10 400 zł 13 700 zł 16 800 zł
Średni udział premii   6%  

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2015

 

Zobacz oferty pracy dla Tax Managera »


 

Perspektywy rozwoju

 

Tax Manager może kontynuować karierę w ramach BPO/SSC. Istnieje możliwość zwiększania zakresu odpowiedzialności w ramach tego samego stanowiska o dodatkowe rodzaje podatków lub regiony geograficzne. Tax Manager może kontynuować swoją karierę poza strukturami BPO/SSC jako Tax Manager w tradycyjnej firmie lub manager w dziale doradztwa podatkowego .


 

Tax Manager w organizacji

 

Przełożeni Podwładni
Head of SSC (ew. BPO) Team Leader
  Tax Analyst

 

Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2015

Temat pod lupą
Elżbieta Kaproń

Nie chcemy, aby CSR był tylko zestawem pięknych idei

CSR nie jest dziś zbiorem haseł, lecz elementem wartości firmy, realnymi działaniami oraz ważnym kryterium przy wyborze pracodawcy lub partnera w biznesie. O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników oraz organizacji rozmawiamy z Elżbietą Kaproń z Accenture Operations.

Więcej artykułów
Awanse
Paweł Surówka

Paweł Surówka prezesem PZU

Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej powołała z dniem 13 kwietnia 2017 roku Pawła Surówkę na stanowisko prezesa zarządu PZU.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

European Executive Forum

W imieniu organizatora zapraszamy 26 i 27 kwietnia do warszawskiego hotelu Sheraton, gdzie odbędzie się „European Executive Forum”, międzynarodowy kongres o tematyce przywództwa i zarządzania.

Więcej wydarzeń
UE