Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Process Manager

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę Process Managera. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia Process Manager.
Branża: BPO/SSC
30.09.2012

Process Manager jest stanowiskiem kierowniczym w firmach typu BPO/SSC (Business Process Outsourcing/Shared Service Centres), na których wymagana jest wiedza merytoryczna oraz umiejętność zarządzania zespołem. W strukturach BPO w przypadku dużych projektów Process Manager odpowiada za jeden proces (RTR, PTP, lub OTC) dla wielu lokalizacji/jednostek. Jeżeli firma typu BPO/SSC prowadzi księgowość dla mniejszego podmiotu, Process Manager może odpowiadać kompleksowo za obsługę całego klienta. 

Zakres obowiązków

  • zarządzanie zespołami Team Leaderów/księgowych odpowiedzialnymi za jeden z trzech procesów (RTR, PTP, lub OTC) w różnych krajach lub kompleksowo za wszystkie procesy dla wybranych jednostek/lokalizacji,
  • odpowiedzialność za proces zamknięcia okresu i przygotowanie raportów/sprawozdań finansowych,
  • rozwiązywanie merytorycznych problemów w porozumieniu z klientem i audytorem,
  • uczestnictwo w przeniesieniu procesów wcześniej obsługiwanych samodzielnie przez klienta,
  • motywowanie i wspieranie zespołów w celu osiągania założonych celów oraz poziomu efektywności,
  • odpowiedzialność za zgodność powierzonego obszaru z określoną polityką rachunkowości oraz innymi uregulowaniami (np. SOX),
  • utrzymywanie kontaktu z klientem oraz instytucjami zewnętrznymi,
  • współpraca z audytem wewnętrznym oraz zewnętrznym,
  • odpowiedzialność za zatrudnianie, motywowanie i rozwój podległych pracowników.

Profil

Process Manager powinien posiadać wiedzę merytoryczną dotyczącą zasad pełnej księgowości, określonych zasad rachunkowości (np. IFRS, US GAAP) oraz doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami ludzi (podwładnymi bezpośrednio i pośrednio). Process Manager to osoba, która z reguły posiada minimum sześcioletnie doświadczenie  w firmie audytorskiej lub jako Team Leader/Transition Manager w strukturach BPO/SSC. Ponad połowa osób zatrudnionych na stanowisku Process Managera posiada lub jest w trakcie uzyskiwania jednej z trzech następujących kwalifikacji zawodowych: ACCACIMA lub biegłego rewidenta.

Perspektywy rozwoju

Process Manager może kontynuować karierę w ramach centrum BPO/SSC awansując na stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za całe centrum typu BPO / SSC. Możliwe jest także zwiększanie zakresu obowiązków w ramach tego samego stanowiska poprzez prowadzenie większego projektu lub pełnienie roli menedżerskiej w ramach PMO (Project Management Office), Transition lub Process Improvement. Process Manager może kontynuować swoją karierę poza strukturami BPO/SSC jako kontroler finansowy, główny księgowy lub dyrektor finansowy.

Wynagrodzenie

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku Process Manager (managera procesu biznesowego), gdzie średni udział premii to 10-15%:

Typ procesu / wielkość zespołu DOLNY KWARTYL MEDIANA GÓRNY KWARTYL
RTR (powyżej 70 FTE) 25 000 27 000 29 000
RTR (30-70 FTE) 24 000 25 000 27 500
RTR (poniżej 30 FTE) 22 500  24 000 25 800
OTC / PTP (powyżej 70 FTE) 24 000 25 500 27 000
OTC / PTP (30-70 FTE) 22 500 24 000 25 000
OTC / PTP (poniżej 30 FTE) 20 000 22 000 23 500

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2023.