27-06-2013 | Joanna Urbaniak

Tax Analyst: opis stanowiska, zakres obowiązków, wynagrodzenie

W poniższym artykule prezentujemy stanowisko Tax Analyst. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia Tax Analyst.
 

Przejdź do pełnej listy opisów stanowisk w finansach »

 

Tax Analyst odpowiada za część procesu związanego z konkretnym rodzajem podatku, najczęściej w odniesieniu do grupy krajów lub regionu geograficznego. Istnieje kilka grup podatków/zagadnień podatkowych, w której analityk może się specjalizować, a mowa tutaj o podatkach pośrednich (np. VAT, akcyza), podatkach bezpośrednich (np. CIT) lub procesach związanych z polityką i prowadzeniem dokumentacji dotyczących cen transferowych.

 

Zobacz oferty pracy w centrach BPO/SSC »


 

Zakres obowiązków

 

  • przygotowywanie deklaracji podatkowych dla spółek zlokalizowanych w krajach, za obsługę których analityk jest odpowiedzialny
  • w przypadku podatków pośrednich (np. VAT, akcyza): uzgadnianie wartości sprzedaży i zakupów do kont księgowych i rejestrów podatkowych, przygotowywanie deklaracji Intrastat
  • w przypadku cen transferowych: zbieranie informacji z innych działów oraz przygotowywanie dokumentacji cen transferowych zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w danym kraju i wewnętrznymi regulacjami grupy kapitałowej
  • w przypadku podatków bezpośrednich: przygotowywanie deklaracji podatkowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, uwzględniając wewnętrzne wytyczne dotyczące planowania podatkowego
  • bieżące doradztwo i szkolenia z zagadnień podatkowych prowadzone dla pracowników działu księgowości lub innych działów
  • współpraca z działem IT w procesie dostosowywania systemu informatycznego do zmian wynikających z nowych przepisów prawnych
  • współpraca z lokalnymi organami kontrolującymi poprawność rozliczeń podatkowych

 

 

Profil

 

Pracę na stanowisku Tax Analyst w ramach BPO/SSC można rozpocząć w zależności od wymagań stawianych przez pracodawcę: zaraz po studiach lub już z przynajmniej dwuletnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym lub w księgowości. Kandydat na stanowisko Tax Analyst powinien być osobą skrupulatną i dokładną, ale również być komunikatywny i umieć pracować w zespole.


 

Wynagrodzenie

 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku Tax Analyst

 

Typ firmy Dolny kw. Mediana Górny kw.
BPO/SSC 10 400 zł 13 700 zł 16 800 zł
Średni udział premii   6%  

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2015

 

Zobacz oferty pracy na stanowisku Tax Analyst »


 

Perspektywy rozwoju

 

Tax Analyst może awansować na stanowisko Team Leadera w środowisku BPO/SSC, jeżeli posiada predyspozycje do zarządzania ludźmi i dodatkowo jest mu znana specyfika obszaru podatkowego, za który ma być był odpowiedzialny. Poza BPO/SSC Tax Analyst może kontynuować karierę na stanowisku konsultanta w firmie doradztwa podatkowego lub jako specjalista ds. podatków w tradycyjnej firmie. Jeżeli Tax Analyst jest zainteresowany kontynuowaniem kariery w swojej specjalizacji podatkowej, powinien uzyskać uprawnienia doradcy podatkowego.


 

Tax Analyst w organizacji

 

Przełożeni Podwładni
Tax Manager Brak
Team Leader  

 

Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2015

Temat pod lupą

Teamwork to nie tylko hasło

Na pytanie: Czy potrafisz pracować w zespole?, większość z nas odpowiada twierdząco. Zarządzanie projektowe i praca zespołowa są w modzie biznesowej, nic zatem dziwnego, że chcemy się wykazać ich znajomością. Wymagają one jednak zarówno kompetencji u pracownika, jak i przygotowania ze strony organizacji.

Więcej artykułów
Awanse
Jakub Wojnarowski

Jakub Wojnarowski nowym dyrektorem ACCA Polska

Jakub Wojnarowski obejmie w kwietniu funkcję Dyrektora Zarządzającego polskiego przedstawicielstwa ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Let’s Begin the Tax Game

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału w konkursie Tax’n’You 2017. To możliwość sprawdzenia się i rozpoczęcia kariery w charakterze doradcy podatkowego w jednym z biur KPMG w Polsce, a także szansa zdobycia nagród finansowych i rzeczowych.

Więcej wydarzeń
UE