Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Manager w dziale audytu

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę managera w dziale audytu. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia manager w dziale audytu.
Branża: Audyt
30.09.2012

Manager w firmie audytorskiej nadzoruje jednoczesne prowadzenie kilku projektów dla klientów zewnętrznych w przypadku małych lub średnich firm lub jednego dużego w przypadku dużej korporacji. Realizowane projekty to badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych przez firmy, dla których obowiązek audytu wynika z polskiej ustawy o rachunkowości, wymogów związanych z raportowaniem do grupy lub inne projekty zlecane przez zarząd lub radę nadzorczą (audyty due dilligence, przeglądy kontroli wewnętrznych, projekty doradcze z obszaru rachunkowości finansowej). Sprawozdania finansowe są sporządzane według określonych standardów sprawozdawczości (PAS, IFRS, US GAAP) i zgodnie z tymi standardami podlegają badaniu.

Zakres obowiązków

  • odpowiedzialność za organizację projektów audytorskich, tj. za ustalenie harmonogramu, terminu badania oraz dobór zespołu konsultantów i starszych konsultantów,
  • odpowiedzialność za kontakt i budowanie długoterminowych relacji z klientem na poziomie zarządu (dyrektor finansowy, prezes) lub rady nadzorczej,
  • nadzorowanie przygotowania raportu lub opinii z badania,
  • przedstawianie i omawianie z klientem wniosków z badania i wykrytych nieprawidłowości,
  • odpowiedzialność za prowadzenie negocjacji cenowych i podpisywanie umów z klientem,
  • realizacja zadań sprzedażowych w ramach ustalonego budżetu,
  • udział w seminariach i konferencjach branżowych,
  • odpowiedzialność za zatrudnianie, szkolenie, motywowanie, ocenę i rozwój konsultantów i starszych konsultantów.

Profil

Manager w dziale audytu to osoba posiadająca minimum sześcioletnie doświadczenie w firmie audytorskiej, które zdobywała na stanowisku konsultanta i starszego konsultanta. Idealny kandydat na managera posiada kwalifikację biegłego rewidenta, która uprawnia do wydawania opinii na temat sporządzonych sprawozdań finansowych, lub certyfikat ACCA. Od managera oczekuje się również miękkich kompetencji, takich jak umiejętność zarządzania zespołem i budowania długoterminowych relacji z klientem.

 

Perspektywy rozwoju

Manager w dziale audytu może kontynuować karierę w audycie zewnętrznym awansując kolejno na stanowisko starszego managera, dyrektora, a na końcu partnera. Alternatywna ścieżka kariery wiąże się ze stanowiskiem kontrolera finansowegodyrektora finansowego lub managera ds. audytu wewnętrznego. Realizację ścieżki kariery ułatwia zdobycie kwalifikacji zawodowych ACCACIMA lub uprawnień biegłego rewidenta.

 

Wynagrodzenie

Miesięczne wynagrodzenie brutto managera ds. audytu wewnętrznego jest uzależnione od struktury działu finansowego, stażu pracy pracownika, zakresu odpowiedzianości a także tego, czy stanowisko łączy się z funkcją zarządzania zespołem. 

  DOLNY KWARTYL MEDIANA GÓRNY KWARTYL
Manager w dziale audytu zewnętrznego 18 000 zł 20 000 zł 24 000 zł

Źródło: Hays Poland Raport Płacowy 2024.