Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Pokolenie Y

W poniższym artykule wyjaśniamy, co oznacza określenie pokolenie y.
03.04.2018
Dowiedz się, co oznacza pojęcie pokolenie y, kogo zalicza się do tego pokolenia i jakie są opinie o przedstawicielach pokolenia y.

Czym jest pokolenie Y – definicja i ramy czasowe

Pokolenie Y to generacja osób urodzonych od lat 80. do wczesnych lat 90 (na świecie). W Polsce granice czasowe tego pokolenia są szersze – rozciągają się od lat 80. aż do końca lat 90. (obejmują lata 1980-1999). 

Różnice tych ram czasowych wynikają z tego, że jednym z czynników kształtujących pokolenie Y jest doświadczenie kapitalizmu i rozpowszechnienia nowych technologii. Te doświadczenia stały się udziałem Polaków dopiero po upadku komunizmu w 1989 roku, kiedy w Polsce nałożyły się na siebie dwa procesy: transformacji gospodarczej i upowszechnienia internetu. Typowe dla pokolenia Y doświadczenia są więc dla Polaków doświadczeniami spóźnionymi w stosunku do ich rówieśników w Europie Zachodniej czy USA. 

Przedstawicieli pokolenia Y i pokolenia Z (którym określa się osoby urodzone po 2000 roku) nazywa się często wspólnym mianem millenialsów ze względu na to, że zaczęli wchodzić na rynek pracy na przełomie dwóch tysiącleci (z ang. millenium). 

Baby boomers, pokolenie X, Y, Z – oś czasu

Baby boomers Pokolenie X Pokolenie Y Pokolenie Z
1946-1964 1965-1979 1980-1999 od 2000

Pokolenie Y – charakterystyka

Badania wykazały, że osoby zaliczane do pokolenia Y są pracownikami wielozadaniowymi i otwartymi na nowe wyzwania. Mocno angażują się w pracę – pod warunkiem, że uważają ją za intersującą. Ponadto cenią sobie elastyczny czas pracy i są otwarci na relokację. Szukają takiej pracy, która będzie ich satysfakcjonowała pod względem finansowym a nowy pracodawca zapewni im rozwój zawodowy. 

Pokolenie Y na rynku pracy
Cecha Preferencje przedstawicieli pokolenia Y
Zachowanie tworzenie nowych procedur
Proces kształcenia ciągły
Nauka oparta na współpracy w grupie
Rozwiązywanie problemów przy współpracy z innymi
Styl przywództwa rola partnera
Feedback na żądanie
Podejście do zmiany zmiana rozumiana jako udoskonalenie procesów

Źródła: