27-06-2013 | Joanna Urbaniak

Process Improvement Specialist: opis stanowiska, zakres obowiązków, wynagrodzenie

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę Process Improvement Specialist. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia Process Improvement Specialist.
 

Przejdź do pełnej listy opisów stanowisk w finansach »

 

Stanowisko Process Improvent Specialist staje się coraz bardziej popularne w firmach typu BPO/SSC, ponieważ jednym z głównych celów tego typu firm jest optymalizacja kosztów i poprawa efektywności obsługiwanego procesu. Metodologie związane z optymalizacją procesów najbardziej rozwinęły się w firmach produkcyjnych, gdzie celem jest wytworzenie produktu określonej jakości przy jak najniższym koszcie. Złożoność procesów obsługiwanych przez firmy typu BPO/SSC powoduje, że mimo iż mamy do czynienia z usługami, to wiele z metodologii wywodzących się z firm produkcyjnych ma zastosowanie w tej branży.

 

Zobacz oferty pracy w centrach BPO/SSC »


 

Zakres obowiązków

 

  • koordynowanie projektów mających na celu optymalizację i poprawę efektywności różnych rodzajów procesów obsługiwanych przez firmy typu BPO/SSC, w tym finansowo-księgowych, podatkowych, zakupowych, obsługi klienta i innych
  • mapowanie i analizowanie procesów biznesowych, proponowanie usprawnień
  • wdrażanie metodologii związanych z optymalizacją procesów: Six Sigma, Kaizen, Lean Management
  • definiowanie nowych oraz optymalizacja obecnych KPI (Key Performance Indicators)
  • pełnienie roli eksperta w obszarze obsługiwanego procesu
  • uczestniczenie w projektach związanych z przeniesieniem procesów do nowej lokalizacji

 

 

Profil

 

Kandydat na stanowisko Process Improvement Specialist powinien posiadać przede wszystkim gruntowną wiedzę z procesu, za którego optymalizację będzie odpowiedzialny, oraz znać metodologię dotyczącą optymalizacji procesów. Preferowani są kandydaci na to stanowisko posiadający certyfikat Six Sigma (Yellow, Green lub Black). Kluczowa jest umiejętność zarządzania projektem. Dużym atutem jest posiadanie jednego z międzynarodowych certyfikatów: PMP, PRINCE2 lub IPMA.

 

Wynagrodzenie

 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku Process Improvement Specialist

 

Typ firmy Dolny kw. Mediana Górny kw.
BPO/SSC 5 000 zł 6 800 zł 8 000 zł
Średni udział premii   5%  

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2015

 

Zobacz oferty pracy dla Process Improvement Specialist »


 

Perspektywy rozwoju

 

Process Improvement Specialist może awansować na stanowisko Team Leadera lub Process Managera w środowisku BPO/SSC, jeżeli posiada predyspozycje do zarządzania ludźmi i dodatkowo jest ekspertem w prowadzeniu określonego procesu. Poza BPO/SSC istnieje możliwość kontynuowania kariery w firmie produkcyjnej lub na stanowisku konsultanta w firmie zajmującej się doradztwem biznesowym.


 

Process Improvement Specialist w organizacji

 

Przełożeni Podwładni
Process Manager Brak
Process Improvement Manager  
Team Leader  

 

Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2015

Temat pod lupą
Elżbieta Kaproń

Nie chcemy, aby CSR był tylko zestawem pięknych idei

CSR nie jest dziś zbiorem haseł, lecz elementem wartości firmy, realnymi działaniami oraz ważnym kryterium przy wyborze pracodawcy lub partnera w biznesie. O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników oraz organizacji rozmawiamy z Elżbietą Kaproń z Accenture Operations.

Więcej artykułów
Awanse
Marcin Dyl

Marcin Dyl ponownie prezesem zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Walne Zgromadzenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami ponownie powierzyło prof. Marcinowi Dylowi misję reprezentowania rynku funduszy inwestycyjnych w kolejnej, czwartej już kadencji, na stanowisku prezesa zarządu. Prezes Dyl pełni tę funkcję nieprzerwanie od 1 lipca 2005 r.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Maraton ze zmianami w przepisach: cykl konferencji dla księgowych i przedsiębiorców

W kwietniu i maju zapraszamy do Białegostoku, Lublina, Kielc oraz Szczecina na cykl konferencji poświęconych najnowszym zmianom w przepisach, najważniejszym z punktu widzenia księgowych i przedsiębiorców.

Więcej wydarzeń
UE