30-09-2012 | Joanna Urbaniak

Process Manager: opis stanowiska, zakres obowiązków, wynagrodzenie

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę Process Managera. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia Process Manager.
 

Przejdź do pełnej listy opisów stanowisk w finansach »

 

Process Manager jest stanowiskiem kierowniczym w firmach typu BPO/SSC (Business Process Outsourcing/Shared Service Centres), na których wymagana jest wiedza merytoryczna oraz umiejętność zarządzania zespołem. W strukturach BPO w przypadku dużych projektów Process Manager odpowiada za jeden proces (RTR, PTP, lub OTC) dla wielu lokalizacji/jednostek. Jeżeli firma typu BPO/SSC prowadzi księgowość dla mniejszego podmiotu, Process Manager może odpowiadać kompleksowo za obsługę całego klienta. 

 

Zobacz oferty pracy w centrach BPO/SSC »


 

Zakres obowiązków

 

  • zarządzanie zespołami Team Leaderów/księgowych odpowiedzialnymi za jeden z trzech procesów (RTR, PTP, lub OTC) w różnych krajach lub kompleksowo za wszystkie procesy dla wybranych jednostek/lokalizacji
  • odpowiedzialność za proces zamknięcia okresu i przygotowanie raportów/sprawozdań finansowych
  • rozwiązywanie merytorycznych problemów w porozumieniu z klientem i audytorem
  • uczestnictwo w przeniesieniu procesów wcześniej obsługiwanych samodzielnie przez klienta
  • motywowanie i wspieranie zespołów w celu osiągania założonych celów oraz poziomu efektywności
  • odpowiedzialność za zgodność powierzonego obszaru z określoną polityką rachunkowości oraz innymi uregulowaniami (np. SOX)
  • utrzymywanie kontaktu z klientem oraz instytucjami zewnętrznymi
  • współpraca z audytem wewnętrznym oraz zewnętrznym
  • odpowiedzialność za zatrudnianie, motywowanie i rozwój podległych pracowników

 

 

Profil

 

Process Manager powinien posiadać wiedzę merytoryczną dotyczącą zasad pełnej księgowości, określonych zasad rachunkowości (np. IFRS, US GAAP) oraz doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami ludzi (podwładnymi bezpośrednio i pośrednio). Process Manager to osoba, która z reguły posiada minimum sześcioletnie doświadczenie  w firmie audytorskiej lub jako Team Leader/Transition Manager w strukturach BPO/SSC. Ponad połowa osób zatrudnionych na stanowisku Process Managera posiada lub jest w trakcie uzyskiwania jednej z trzech następujących kwalifikacji zawodowych: ACCACIMA lub biegłego rewidenta.


 

Wynagrodzenie

 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku Process Manager (managera procesu biznesowego)

 

Typ procesu/wielkość zespołu Dolny kw. Mediana Górny kw.
RtR (pow. 70 FTE) 18 900 zł 20 400 zł 23 500 zł
RtR (30-70 FTE) 16 800 zł 18 600 zł 21 000 zł
RtR (pon. 30 FTE) 14 600 zł 16 400 zł 18 900 zł
OtC/PtP (pow. 70 FTE) 15 200 zł 17 300 zł 19 500 zł
OtC/PtP (30-70 FTE) 13 400 zł 15 800 zł 17 900 zł
OtC/PtP (pon. 30 FTE) 11 500 zł 13 700 zł 16 000 zł
Średni udział premii   7%  

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2015

 

Zobacz oferty pracy dla Process Managera »


 

Perspektywy rozwoju

 

Process Manager może kontynuować karierę w ramach centrum BPO/SSC awansując na stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za całe centrum typu BPO / SSC. Możliwe jest także zwiększanie zakresu obowiązków w ramach tego samego stanowiska poprzez prowadzenie większego projektu lub pełnienie roli menedżerskiej w ramach PMO (Project Management Office), Transition lub Process Improvement. Process Manager może kontynuować swoją karierę poza strukturami BPO/SSC jako kontroler finansowy, główny księgowy lub dyrektor finansowy.


 

Process Manager w organizacji

 

Przełożeni Podwładni
Head of SSC (ew. BPO) Accountant
  Senior Accountant
  Team Leader

 

Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2015

Temat pod lupą
Artykuł sponsorowany

Fungible skills, czyli coś więcej niż profesjonalne kwalifikacje i doświadczenie

Cztery podstawowe umiejętności, które pozwolą osiągnąć sukces na każdym stanowisku pracy.

Więcej artykułów
Awanse
Andrzej Lachowski

Andrzej Lachowski nowym Partnerem Zarządzającym w Deloitte

Nowym Partnerem Zarządzającym w Dziale Konsultingu Deloitte w Polsce jest Andrzej Lachowski.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Odpowiedzialny audyt w odpowiedzialnej organizacji. Konferencja Jubileuszowa IIA Polska

Na Konferencji Jubileuszowej IIA Polska spotkają się wybitni prelegenci, przedstawiciele sektora prywatnego, publicznego, finansowego i IT, aby dyskutować o odpowiedzialnym działaniu organizacji oraz roli, jaką może w tym procesie odegrać audyt wewnętrzny

Więcej wydarzeń
UE